На 17 aприл започва приема на проекти за нова техника

  • 202
  • 0
  • Новини
На 17 aприл започва приема на проекти за нова техника

На 17-и Април започва приемът на проекти за закупуване на нова селскостопанска техника, както и за модернизация на ферми по мярка 121 от ПРСР.

Финансовата помощ по проектите от мярка "Модернизация на селските стопанства е от 50 до 65%, а след 2010 г. ще бъде от 40 до 60%. Минималната стойност на един проект е 3500 евро, а максималната, за целия период на прилагане на Програмата за развитие на селските райони е 1 500 000  евро.

По мярка 121 ще има възможност за до 20% аваносово плащане на суми по проектите, когато те са обезпечени с банкова гаранция в полза на разплащателната агенция в размер на минимум 110% . Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да покрива срока на валидност на проекта. Допустимо е също така и еднократно междинно плащане.

Ще се финансират проекти за изграждане или реконструкция на сгради и съоръжения, инфраструктура използвана в земеделското производтсво, закупуване на нова земеделска техника - трактори, комбайни, прикачен инвентар, закупуване на техника и съоръжения за съхранение и преработка на селскостопанската продукция и мн.др.

За разлика от преприсъединителната програма САПАРД, то по ПРСР 2007-2013 ще може да се представят оферти за закупуване на техника не само от български фирми, но и от фирми от други страни, членки на Европейския съюз, като единственото условие е те да бъдат преведени и легализирани от Външно министерство. По този начин се очаква фрми, които не са официални вносители за България да имат възможността да продавам машини по ПРСР, при условия, че цените спрямо другите представени оферти за конкурентни и обосновани.