На фокус: Система за точно отчитане на горивото и проследяване на автопарка

На фокус: Система за точно отчитане на горивото и проследяване на автопарка
По време на активна кампания за земеделските стопани е трудно да следят всяка дейност в стопанството, а в същото време е важно да имат поглед над горивото, работата на машините и състоянието на автопарка. В тази задача много полезна може да бъде услугата за следене на машини и гориво – FarmTrack, която дава възможност за точно отчитане на горивото, проследяване на обработките, генериране на различни отчети по машини, инвентари, водачи и много други.
 
 
Чрез FarmTrack най-важните данни за автопарка са на един клик разстояние, фермерите получават достъп до тях от всяко устройство и могат спокойно да се фокусират върху важните задачи и да вземат добре информирани решения за управлението на стопанството си.
 
Отчитане на зареденото гориво от всяка колонка
Горивото е сред основните ресурси, които земеделският стопанин трябва да планира и следи по време на кампания. В същото време, точното му отчитане може да се окаже трудна задача. В тази връзка системата FarmTrack предоставя ежедневни отчети за зареденото количество гориво от всяка колонка без значение от марката и годините й. По този начин фермерите си гарантират навременно отчитане и висока точност на данните, което от своя страна им помага при планирането и отчитането на разходите и обработките. 
 
 
Най-важните данни за автопарка - на един клик разстояние
По време на кампания всяка минута е ценна, ето защо към услугата за следене на машини и гориво FarmTrack фермерите получават и автоматични седмични отчети с най-важната информация за автопарка. 
 
Земеделските стопани могат да избират между два вида отчети – Basic (съдържащ обобщени данни, свързани с обработките и машините) и Pro (подробен отчет с допълнителни данни за водачите, инвентарите, обслужването на машините и др.). Отчетите съдържат информация за работата на двигателя, посетените блокове, зареждания и липси на гориво и много други.  Те показват детайлна информация за местоположението на машината и нейните маршрути, с точни адреси, които може да се използват при изготвяне на документи.
 
Чрез тази функционалност, данните от които фермерите се нуждаят, идват директно при тях, което им спестява време в натоварения сезон. Така те не само знаят какво е състоянието на автопарка им, но и подобряват отчетността на стопанството си и организират по-добре предстоящите дейности.
 
Достъп до информацията по всяко време и от всяко устройство
За вземане на информирани управленски решения земеделският производител се нуждае от подробна информация, но за да му бъде наистина полезна по време на динамичния сезон, тя трябва да бъде добре систематизирана и лесна за достъпване. В системата FarmTrack всичко това е взето предвид. Работата с нея е изключително лесна и интуитивна – с различни възможности за визуализация на данни и графики, бърз достъп до информацията и генериране на отчети. Благодарение на мобилното приложение FarmTrack фермерите имат достъп до данните за техните машини по всяко време и от всяко устройство. 
 
 
Една от най-новите функционалности на системата за GPS проследяване на машини и гориво е възможността за видеонаблюдение на случващото се в или извън кабината на земеделската техника, което позволява още по-прецизен контрол на дейностите в стопанството.
 
При възникнал хардуерен или софтуерен проблем по GPS системата на машините, земеделските стопани могат да разчитат на своевременно съдействие за неговото разрешаване.
 
Приложение на FarmTrack по време на сеитба
Функционалностите на FarmTrack са полезни във всеки един сезон и при всяка обработка. По време на сеитба услугата дава възможност за проследяване на параметрите на машината и извежда информация за изразходеното гориво в блока. Отчетът на гориво може да бъде проследен за всеки блок, по определен водач или инвентар. Фермерите могат да анализират натоварването на машината и разхода на горивото, за да планират необходимото количество за следващия блок. Също така земеделските стопани могат да сравнят данните спрямо сеитбата от предходната година, за да преценят дали има промени в ефективността на обработката и да вземат навременни мерки, ако е необходимо. 
 
FarmTrack дава възможност за експорт на данни и синхронизиране с други софтуерни системи като ERP приложения за управление на стопанството и cloud базирани решения. Информацията за извършените обработки се вижда и в Модул „Агротехника“ на земеделския софтуер TechnoFarm, като по този начин се улеснява администрирането на стопанството. Системата позволява и изготвяне на хронологичен регистър с информация за последните 5 години, което е много полезно при анализиране на работата и планиране на последващите дейности. 
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!

Добави коментар