Най-много бенефициенти по мярка 121 ще ползват финансиране от гаранционния фонд на ПРСР

Най-много бенефициенти по мярка 121 ще ползват финансиране от гаранционния фонд на ПРСР

Продължава информационната кампания за популяризиране на възможностите по Гаранционната схема към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013.

Общият размер на финансирането към момента е 795 хил. лв., а гаранциите са 636 хил. лв., съобщи Деян Калъпчиев, ръководител отдел „Връзка с наредители и бенефициенти” в Национален гаранционен фонд, съобщи Фермер.БГ. Най-много са проектите в София, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Сливен, Шумен и Варна.

 

Преобладават проектите по мярка 121 - „Модернизиране на земеделските стопанства”. Профилът на обичайния бенефициент на Националния гаранционен фонд е земеделски производител, който кандидатства за кредит до 200 хил. лв.

Статистиката показва, че над 90% от бенефициентите не са предоставяли допълнително обезпечение, тоест за малките проекти до 200 хил. лв. добавената стойност на гаранцията е най-голяма, посочи експертът. Според Калъпчиев, факторите за това, че в определени райони на страната има по-малко проекти, финансирани проекти с помощта на Гаранционния фонд, са много.