НАЗ остро разкритикува промените в Наредбата за движение на агротехника

  • 2783
  • 0
  • Новини
НАЗ остро разкритикува промените в Наредбата за движение на агротехника
Националната асоциация на зърнопроизводители категорично се противопостави на предложените промени в Наредбата за движение на земеделска техника по републиканските пътища. Те предвиждат всички земеделски стопани, чиито трактори, тракторни ремаркета, комбайни и друга самоходна техника, независимо от габаритите ѝ, трябва да плащат годишна такса, да осигуряват два съпровождащи автомобила и да се движат по републиканската пътна мрежа само в светлата част на деня.  
 
В декларация НАЗ остро се противопоставя на промените в Наредбата, като посочва, че „така публикуваният проект на наредба не само не решава проблемите на земеделските стопани с придвижването на извънгабаритната селскостопанска техника, а напротив увеличава логистичната и финансова тежест за целия сектор „Земеделие” и прави техническото спазване на нормативните текстове практически невъзможно“. 
 
От Асоциацията на зърнопроизводителите са категорични, че НАЗ ще „защити с всички възможни средства правото на земеделските стопани да произвеждат храната на България“.
 
 
Фермер.БГ публикува пълния текст на Декларацията от НАЗ:
 
"Д Е К Л А Р А Ц И Я от Национална асоциация на зърнопроизводителите
 
Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) остро се противопоставя на публикувания за обществено обсъждане на сайта на МРРБ проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 от 2001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.
 
Така публикуваният проект на наредба не само не решава проблемите на земеделските стопани с придвижването на извънгабаритната селскостопанска техника, а напротив увеличава логистичната и финансова тежест за целия сектор „Земеделие” и прави техническото спазване на нормативните текстове практически невъзможно.
 
НАЗ припомня, че досега само за извънгабаритните пътни превозни средства, с широчина над 3.50 м, е съществувал разрешителен режим и се е налагало съпровождане (за справка чл.10, ал.1 на Наредба 11). НАЗ счита за абсолютно необосновано да се натоварват с непосилна финансова и логистична тежест малките земеделски производители, които се движат със земеделска техника в рамките на допустимите габарити. Така разписана новата алинея вменява задължения за всички земеделски стопани, независимо от габаритите на техниката им, да плащат годишна такса, да осигуряват два съпровождащи автомобила и да се движат само в светлата част на деня. Нека не забравяме, че всеки един ТИР, който се движи по републиканската пътна мрежа е с подобна широчина на габарита, но не се налага да бъде съпровождан от два автомобила и да се движи само в светлата част на денонощието.
 
Земеделската техника е оборудвана задължително с една, а на някои машини съществуват и по две мигащи жълти светлини (на комбайните са и по три - две отпред и една отзад), видими в далечина поради големия обем и височина на специфичната земеделска техника и се явява, като доста добра сигнализация, каквато е практиката в цяла Европа. Изискването за два съпровождащи автомобила отпред и отзад, които са по-ниски от всяка една земеделска машина няма да доведе за подобряване на сигнализацията за движение на същата, напротив ще доведе до:
 
- увеличаване на бавнодвижещите се  участници в движението (до 25 км/ч за комбайни);
- удължаване на бавнодвижещата се колона;
- затруднено и рисково изпреварване на бавнодвижещи се ППС;
- всичко това са предпоставки за увеличаване вероятността за ПТП. 
 
В една жътвена кампания участва всичката налична техника в едно стопанство и при придвижване всяка една машина ще трябва да се придружава от по два автомобила , т.е. ще се вкарат в републиканския трафик изкуствено още два пъти повече бавнодвижещи се автомобили.
 
Относно забраната за движение на земеделска техника в тъмната част на денонощието НАЗ твърди, че тя е неприемлива, поради спецификата на земеделската дейност, която е зависима от времевия фактор за навременно прибиране на реколтата и от въздействието на метеорологичните влияния върху неприбраната произведена продукция. За избягване на тази опасност земеделският производител работи с удължен работен ден, за да прибере успешно плодовете на своя труд, а след края на усърдния ден трябва да прибере и техниката от полето, за да бъде обслужена в базите.
 
НАЗ твърди, че така предложеният от МРРБ проект на НИД на Наредба №11 е невъзможен за изпълнение и приложение. Предложените нормативни изисквания блокират работата на земеделските производители на полето.
 
НАЗ ще защити с всички възможни средства правото на земеделските стопани да произвеждат храната на България."
 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!