New Holland планира да пусне на пазара първо поколение водороден трактор

New Holland планира да пусне на пазара първо поколение водороден трактор

 

Плановете на New Holland за първи път да пусне на пазара водороден трактор вървят с добри темпове. Тракторът ще бъде тестван през 2011г.

 

Първият по рода си водороден трактор на New Holland  ще бъде тестван в реалния условия догодина. Изпробването на трактора е определено да се извършва във ферма Bellotta, близо до Торино, Италия. Фермата разполага с 3000 кв. метра фотоволтаични панели и биогаз инсталация, посредством които е възможно генерирането на водород, необходим за задвижването на трактора.

 

Двойният биогенератор поддържа  времеви цикъл от около 85 дни. Произведеният метан  преминава през двигател с вътрешно горене за производство на електроенергия. Отдаваната излишна топлина се използва за затопляне на двойния биогенератор до 40 градуса. Също така системата използва термодинамика за охлаждане на газа преди да попадне в когенерационната инсталация.

 

Това довежда до мисълта, че идеята на New Holland за енергийно независими ферми не е далеч от реалността. Факт е, че земеделските стопанства могат да произвеждат собствена енергия посредством възобновяеми източници и по този начин е възможно производството на водород без да се налага процеса на електролиза.

 

От чисто техническа гледна точка водородният трактор ще бъде на пазара между 2015 и 2020г., но всичко зависи преди всичко от това дали автомобилните компании ще бъдат благосклонии към иновативната технология и  ще свалят цената на горивните клетки (електрохимично устройство, което преобразува химичната енергия на окисляването на дадено гориво в електрическа енергия).

 

За да се стигне обаче до второ поколение водороден трактор ще са необходими близо 11 милиона евро, част от които зависят от италианското правителство, а останалата част от партниращите им 13 автомобилни компании, сред които е и Fiat.

 

ВИДЕО - водороден трактор