Нихат Кабил изнесе лекция пред шефа на Агромашина-София

Нихат Кабил изнесе лекция пред шефа на Агромашина-София

Земеделският министър Нихат Кабил изнесе вчера лекция на тема: “Политиката на България в областта на селското стопанство и готовността за присъединяване към ЕС”. 

Домакин на срещата бе собственикът на Агромашина-София ЕООД /бившето външнотърговско дружество Агромашинаимпекс/ и съпредседател на Центъра за икономическо развитие - Георги Прохаски.

Специално внимание по време на лекцията министър Кабил отдели на мерките, предприети от Министерство на земеделието и горите след последния Мониторингов доклад на Европейската комисия. Сред тях са изграждането на Разплащателна агенция, Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК), Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) в България, както и изграждането на ветеринарните пунктове и нов екарисаж за изгаряне на високорискови животински отпадъци. 

В лекцията си пред присъстващите над 25 представители от дипломатическите мисии в София, министър Нихат Кабил подчерта, че схемите на Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС ще дадат възможност за разширяване на дейностите на земеделските стопанства и ще допринесат за преструктурирането на селското стопанство. Всичко това ще създаде условия за повишаване доходите на земеделските стопани и като цяло ще окаже положителен ефект върху развитието на земеделието и селските райони в България.

По време на срещата с чуждестранните дипломатите - икономисти бяха представени и основните приоритети, залегнали в Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2007 – 2013 г. Проведена беше дискусия по представените от министър Нихат Кабил теми, по време на която бяха изяснени подробностите по отделните стъпки, които МЗГ предприема в изпълнение на ангажиментите си на финалната права преди пълноправното си членство в ЕС. Земеделският министър Нихат Кабил изнесе вчера лекция на тема: “Политиката на България в областта на селското стопанство и готовността за присъединяване към ЕС”. 

Домакин на срещата бе собственикът на Агромашина-София ЕООД /бившето външнотърговско дружество Агромашинаимпекс/ и съпредседател на Центъра за икономическо развитие - Георги Прохаски.

Специално внимание по време на лекцията министър Кабил отдели на мерките, предприети от Министерство на земеделието и горите след последния Мониторингов доклад на Европейската комисия. Сред тях са изграждането на Разплащателна агенция, Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК), Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) в България, както и изграждането на ветеринарните пунктове и нов екарисаж за изгаряне на високорискови животински отпадъци. 

В лекцията си пред присъстващите над 25 представители от дипломатическите мисии в София, министър Нихат Кабил подчерта, че схемите на Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС ще дадат възможност за разширяване на дейностите на земеделските стопанства и ще допринесат за преструктурирането на селското стопанство. Всичко това ще създаде условия за повишаване доходите на земеделските стопани и като цяло ще окаже положителен ефект върху развитието на земеделието и селските райони в България.

По време на срещата с чуждестранните дипломатите - икономисти бяха представени и основните приоритети, залегнали в Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2007 – 2013 г. Проведена беше дискусия по представените от министър Нихат Кабил теми, по време на която бяха изяснени подробностите по отделните стъпки, които МЗГ предприема в изпълнение на ангажиментите си на финалната права преди пълноправното си членство в ЕС.