НИК - представяне на Добрички панаир 2009

НИК - представяне на Добрички панаир 2009

НИК демонстрира най-новите технологии при прецизното земеделие на Добрички

панаир 2009