Нов агро-парк за селскостопански стоки и техника ще им адо Монтана

Нов агро-парк за селскостопански стоки и техника ще им адо Монтана

Нов Агро-парк ще се развива на километър от Монтана на пътя за Лом върху площ от 85 декара с възможности за разширение от още 70 декара. Той ще е зона за производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, за развитие на хранително-вкусовата промишленост, за поддръжка, съхранение и ремонт на селскостопанска техника. Вече е изграден основният подход за пешеходци и автомобили. Строи се административната сграда, където ще има офиси и конферентни зали. В нея ще бъде обособено помещение и офистехника, чрез които ще се осигури техническата среда и база за обучения на персонала на инвеститорите в парка. Предвиден е и паркинг за десет автомобила. Комуналните системи за терена ще бъдат изградени догодина.


Условно паркът е разделен на 16 парцела по 4,5 декара, които при нужда може да се съединяват. Сградите върху тях не бива да надвишават 10 метра. Ангажимент на общината е изграждането на довеждащата инфраструктура до границите на парка. Така ще бъде осигурено водоснабдяване, канализация, газоснабдяване, високоскоростен интернет, кабелна телевизия, телекомуникационни услуги. Фирмите за своя сметка ще строят инфраструктурата до собствения терен. Със създаването на парка ще бъде реализиран потенциалът на района в областта на селското стопанство. Чрез привлечените инвеститори ще се подобри икономиката и ще се намали безработицата.


Подобен, но високо-технологичен, индустриален парк има в Панагюрище. От стартирането му през 2004 г. върху базата на някогашния комплекс “Оптикоелектрон” са разкрити нови 327 работни места и са привлечени инвестиции в размер на 12,7 милиона евро.


Строителството на монтанския парк се реализира по програмата “Добросъседство” България-Сърбия. Проектът “Повишаване на бизнес сътрудничеството в трансграничния район чрез създаване на технологичен парк в Монтана” се осъществява съвместно с Пирот. Градът разполага със свободна зона. В строеж е индустриален парк. В района добре е развито селското стопанство. Четири минифабрики преработват средно по около 800-1000 литра мляко главно за кашкавал. Приватизираната по-голяма фабрика произвежда 13 вида млечни продукти, а дневно преработва 60 хиляди литра мляко. В пиротските хладилници се съхраняват малини и сливи от цяла Сърбия.