Нов данък от Януари 2011 ще засегне застраховките на селскостопанска техника

Нов данък от Януари 2011 ще засегне застраховките на селскостопанска техника

Нов данък от 01-и Януари 2011 ще засегне застраховките на селскостопанска техника, както и всички видове застраховки в земеделските стопанства.

 

Новоприетия Закон за данъка върху застрахователните премии ( Обн.ДВ, бр.86 ) е от категорията на косвените данъци, т.е. при него тежестта е за крайния потребител. Считано от 1-Януари 2011 г. всяка платена застрахователна премия и/или поредна разсрочена вноска по застрахователна полица, независимо от датата на сключване, ще се облага с 2% данък. За данъчно събитие ще се счита плащането, т.е. определяща е датата на плащането, независимо от падежа на задължението.

 

По всички сключени застраховки с падежи през 2011 г. ( застраховки за трактори, комбайни, техника, стопанства, животни, земедеслки култури ) застрахователните дружества ще са длъжни да изискат допълнително 2%, които ще бъдат внесени в полза на Държавния бюджет.