Нов регламент за пазара на горска и агротехника ще влезе в сила от 2016 г.

Нов регламент за пазара на горска и агротехника ще влезе в сила от 2016 г.

Нов регламент на ЕС за пазара  на земеделски и горски превозни средства ще влезе в сила от 01.01.2016 г., съобават от Контролно-техническата инспекция към МЗХ.

С регламента се определят хармонизирани правила за производството на превозни средства за селското и горското стопанство (трактори, ремаркета и прикачна техника), във връзка с осигуряването на правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо равнище на безопасност на пътя и при работа, и висока степен на опазване на околната среда.

Причината за изменение на съществуващото законодателство е, привеждането в съответствие с принципите на по-добро регулиране и опростяване, като този подход ще позволи по-бързо адаптиране към техническия прогрес, създадаване на условия за подобряване на конкурентоспособността на индустрията, увеличаване на прозрачността на процесите и облекчаване административната тежест.

С Директива 2003/37/ЕО първоначално процедурата за ЕО одобряване на типа се прилагаше задължително за категориите превозни средства Т1, Т2, Т3 и Т4.3. С новия регламент се създават предпоставки за завършване на изграждането на регулаторната рамка на Европейския съюз (ЕС) за категории Т4.1 и Т4.2 (колесни трактори със специално предназначение), С (верижни трактори), R (ремаркета) и S (сменяема прикачна техника), като за тези категории производителят може да избере дали да кандидатства за одобряване по новия регламент или да спазва приложимите национални изисквания. По този начин производителите ще могат да се възползват от хармонизираните изисквания на ЕС в областта на одобрението на типа.
Регламентът –  (ЕС) 167/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства беше обнародван през месец март 2013 г. в Официалния вестник на Съюза.

Пълния текст на регламента можете да изтеглите от тук