Нов закон за използването на пестициди прие Европарламентът

Нов закон за използването на пестициди прие Европарламентът

Европейският парламент е приел нов закон за използването на пестицидите. С него се забранява използването на определени химикали и се въвеждат по-строги условия за други. За да влезе в сила обаче, законът трябва да бъде одобрен от мнозинството от всичките 27 страни-членки на съюза. Законът предвижда забрана за разпръскането на пестициди по въздушен път, защото това оказвало прекалено голям негативен ефект на екосистемите, които се намират до третираните насаждания. Разбира се, при определени условия, ще могат да се правят и изключения.

Фермерите от Европейския съюз обаче не са доволни от новия закон. Според представители на редица браншови фермерски организации това ще доведе до пречки пред производството на качествени селскостопански продукти. Освен това ще се създадат условия за разпространението на редица опасни болести и неприятели по растенията, които трудно биха могли да се контролират.

Какво е положението у нас. С две думи - неясно. Държавата все още не е решила въпроса с контрола върху химическите препарати, употребявани в селското стопанство, които вече са забранени за използване от европейското законодателство. Дори и съвсем легални препарати, предимно за борба с плевелната растителност, се употребяват, меко казано, по аборигенски начин от по-малките производители. Вместо да си назначат, или наемат специалист по растителна защита за извършването на определена задача, изготвянето на самия разтвор за пръскане се прави от некомпетентни хора, а след това се пръска като не се спазват никакви правила за безопасност.

И резултатите от това са налице, но не са в полза на защитата на посевите. По данни на областната дирекция “Земеделие и гори” в област Монтана при пръскане с хербициди през тази пролет са засегнати над 3000 дка с други култури, освен тези, които е трябвало да бъдат третирани. И всичко това е станало след пръскане с авиация. Нещо повече - поради пълна неграмотност за третирането са пострадали дори и площи на самите собственици, поръчали третирането. И всичко е станало поради липса на специалисти, които да ръководят компетентно работата. Като основна грешка се отчита несъобразяването с атмосферните условия и липсата на т. нар. показвачи, които показват курса на полета на самолета или хеликоптера.

Според източници, които пожелаха анонимност, загубите са за десетки хиляди лева, които за някои стопани ще бъдат фатални и те няма да могат да продължат производството на земеделска продукция. А дребните производители разчитат именно на нея, за да изживеят. Съставени са протоколи, при доста съмнителни обстоятелства, ще има съдебни дела, но както казва народът - накрая битият си е бит...