Нова наредба регламентира движението на тракторите и комбайните

Нова наредба регламентира движението на тракторите и комбайните

 

От скоро у нас е в сила Наредба за реда за движението по пътищата, отворени за използване от колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника. За никого не е тайна, че новите трактори развиват от 40 до 60 км в час скорост. Знаем и в какво състояние са хилядите ремаркета на село и не бива да се успокояване, че катастрофи със селскостопанска техника стават не толкова често. В Наредба Nо 15 е записано, че движението на селскостопанската техника по републиканските пътища се извършва изключително при липса на селскостопански и горски пътища до мястото на работа. Така става ясно, че това придвижване става само по изключение. Тук важат всички изисквания на Закона за движение по пътищата, наредбата за движение на извънгабаритни товари и тежки превозни средства. По пътищата не могат да минават машини, които не са преминали годишния технически преглед пред КТИ. Не може да се преминава по републиканската пътна мрежа при намалена видимост до 50 метра поради мъгла, силен дъжд, или снеговалеж, както и придвижване по заледени пътища. Изключения се допускат само при спасителни операции за отстраняване на бедствия и аварии и снегопочистване.

На покрива на машината трябва да има жълта мигаща или проблясваща светлина, да има поставени светлоотразяващи триъгълници отзад на превозните средства и други предупредителни символи. За ремаркетата и полуремаркетата, теглени от колесни трактори, знакът е една, или комбинации от две или четири жълти светлоотразителни табели, с червена фосфоресцираща крайна ивица. През цялата година земеделските машини, движещи се по пътищата от републиканската мрежа, трябва да са с включени устройства с жълта мигаща или проблясваща светлина и на къси светлини. При едновременно движение на няколко машини, разстоянието между тях трябва да бъде не по-малко от 50 метра.

Общата маса на ремаркетата с товара не трябва да превишава 50 на сто от собствената маса на трактора, когато ремаркето е без спирачки, 100 на сто - когато ремаркето притежава спирачки инерционен тип, 250 на сто - когато спирачките на ремаркето действат само на колелата от едната му ос и се задействат от работната спирачка на трактора. 350 на сто - когато спирачките на ремаркето действат върху всички колела и се задействат от работната спирачка на трактора. Селскостопанските товари трябва да са така натоварени в уплътнени ремаркета и укрепени, че при превоза да не създават опасности за другите участници в движението. Да не са в съприкосновение с пътната настилка, да не ограничават видимостта на водача и да не закриват светлините и сигналната система на ремаркето, да не наводняват и не замърсяват пътната настилка.

 

 

Ремаркетата трябва да имат стандартна изправна връзка с хидравличната, пневматичната и електрическата система на трактора. Второто ремарке зад трактора също трябва да има тези изправни връзки. И за едноосните ремаркета е задължително да имат осигурителна връзка.


Водачите трябва да притежават свидетелство за правоспособност за работа и управление, свидетелство за регистрация на машината и договор за сключена “Гражданска отговорност”, както и знак за преминат годишен технически преглед. Без тези изисквания те не могат да напускат машинния парк.