Нова схема за обвързано подпомагане на овце и кози от 2023 г.

Нова схема за обвързано подпомагане на овце и кози от 2023 г.

 

В новия програмен период на ОСП ще има две мерки за Обвързана подкрепа за овце и кози. По първата мярка животновъдите нямат задължение да са под селекционен контрол – който произвежда и реализира на пазара, участва, съобщи в социалните мрежи Симеон Караколев, съпредседател на НОКА. До дни се очаква и втората схема за високопродуктивни животни под селекционен контрол.

 

Изискванията по вече обявената на последното заседание на Тематичната работна група първа мярка са животните да са поне 50 овце-майки и/или кози-майки. Те трябва да са на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози.

 

При доказване на реализацията за млечни породи ще се изискват 70 кг мляко или 35 кг мляко и 0,20 животни, родени в стопанството за клане, износ или продажба в други стопанства.

 

За застрашени от изчезване местни породи или биопроизводство ще се доказват 35 кг мляко или 0,20 животни, родени в стопанството за клане, износ или продажба в други стопанства.

 

За месодайни породи ще се искат 0,5 животни, родени в стопанството за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

 

Не се допуска едновременно подпомагане за едно животно по тази схема и по схемата за преходна национална помощ, уточняват от екипа на министерството.
 

Междувременно в рамките на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, което се проведе в град Брюксел, Белгия, министърът на земеделието Иван Иванов се срещна с Комисаря по земеделие и развитие на селските региони - Януш Войчеховски, съобщиха от ресорното ведомство. 

 

По време на срещата бе обсъден напредъкът по изготвянето на Националния стратегически план по Общата селскостопанска политика на България. Министър Иванов запозна еврокомисар Войчеховски с причините за забавянето във финализирането на Плана – политическата обстановка в страната, оставащите 3 заседания на Тематичната работна група и отразяване на поетите ангажименти от Коалиционното споразумение в него.

 

Той пое ангажимент за продължаване на работата на бързи обороти по завършване на Плана, във възможно най-кратки срокове, се казва в съобщението. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар