Новата ОСП: Сроковете ни притискат

Новата ОСП: Сроковете ни притискат

 

Процедурата за приемане на Стратегическите планове по новата Обща селскостопанска политика (ОСП), както и функционалността на новия модел на прилагане са ключова тема на разговорите на европейско ниво в момента. 

 

В българската позиция, изложена на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе в Брюксел, Белгия, се каза, че с наближаването на срока, предвиден в проекта на основен регламент, за подаване на Стратегическите планове от държавите членки, е необходимо да се положат всички усилия от институциите на ЕС за навременно приемане на базовото законодателство за бъдещата ОСП. 

 

Също така се подчертава, че без ясна и стабилна правна рамка, държавите членки няма да могат да завършат своите Стратегически планове, което ще постави под риск продължаването на така необходимата подкрепа за сектора в тези динамични и несигурни времена. 
Основното притеснение на страната ни е, че времевият график за приемане на делегираните актове и актове за изпълнение към базовите регламенти и необходимостта от прилагане на разпоредбите им в Стратегическите планове, трудно ще позволи спазването на срока за предаване на плановете, 1 януари 2022 г. 

Предвид важността на високите цели на ЕС, заложени в Зелената сделка и очакванията всички сектори на икономиката да допринасят за тяхното постигане, в Стратегическите планове по ОСП следва да бъде достатъчно държавите членки да представят качествена, наративна информация относно приноса на сектора на земеделието за постигане на екологичните и климатични цели на Съюза.

 

Тема на дискусия по време на заседанието бе и стратегията “От фермата до трапезата”. “Трудно може да се оцени в пълнота нейното влияние, но трябва да сме сигурни, че нашите производители и рибари участват както в прилагането, така и в оформянето на целите, заложени в нея. 

 

Очакваме изискванията пред европейските производители обаче да бъдат приложими и за вноса на продуктите, особено от селското стопанство и рибарство от трети страни, за да не поставят европейските производители в неравностойна конкуренция”, посочи зам.-министър Георги Събев, който участва в заседанието, информираха от аграрното министерство. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
Mike Miles
на 26.01.2022 7:32
Changes in policy surely puts a strain on alot of people. <a href="https://tpeyh.com/product/tpe-gloves/">TPE gloves manufacturer</a> are also tryimng their best to keep themselves updated according the policies.
Добави коментар