Нови правила намаляват проверките на място

Нови правила намаляват проверките на място

 

Пандемията ускори проверките във фермите да стават от разстояние. На 4 май Европейската комисия прие правила, с които дава по-голяма гъвкавост на системите за контрол, свързани с изплащането на субсидии по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП). 

 

Тези правила целят да облекчат административната тежест на националните разплащателни агенции. Те позволяват да се заменят посещенията във ферми с алтернативни източници на доказателства, включително сателитни изображения или геомаркирани снимки.

 

ЕК: „Тази мярка осигурява надеждни проверки, ограничава движенията и свежда до минимум физическите контакти между фермери и инспектори.“

Освен това правилата позволяват на държавите членки да отложат проверките, в случай че има ограничение за движение заради пандемията.

 

Целта е да се намали броят на физическите проверки на място, свързани с мерките за площ и животни при директни плащания и развитие на селските райони, инвестиции за развитие на селските райони и пазарни мерки за плодове, зеленчуци, пчеларство.

Правилата ще се прилагат от началото на 2021 г.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар