Нови специалности в Севливската агро-гимназия

Нови специалности в Севливската агро-гимназия

Две нови професии ще предлага на своите възпитаници от следващата учебна година професионалната гимназия по селско стопанство “Марин Попов” в Севлиево. За първи път учениците ще могат да се обучават по специалността “Малък и среден бизнес”, която е с икономически профил и ще подготвя кадри в областта на административното обслужване.

Напълно ново ще е и обучението по “Механизация на горското стопанство”. Единствената специалност, която остава същата, е “Механизация на селското стопанство”. И в трите паралелки ще се приема след завършен осми клас.

“Пазарът на труда сам наложи създаването на новите паралелки”, обясни за Трактор.БГ г-жа Цочева – директор на училището. Тя срещнала пълно одобрение на идеята си от страна на общинското ръководство, както и от Инспектората по образование в Габрово. Въпросът с пълняемостта на паралелките обаче ще чака отговор по време на кандидатгимназистката кампания през лятото.

Професионалната гимназия по селско стопанство в момента има три паралелки. Толкова са заложени и за следващата учебна година. Статистиката сочи, че 70% от завършващите училището започват работа по придобитата специалност, а 5% продължават да следват във ВУЗ. Училището е на подчинение и издръжка към аграрното министерство и единствено по рода си в Централна България.