Нови забележки по Стратегическите планове на страните членки

България все още не е получила своите забележки

Нови забележки по Стратегическите планове на страните членки

Европейската комисия (ЕК) изпрати писма за наблюдение по проектите на Стратегическите планове за Общата селскостопанска политика (ОСП), представени от страните членки.

 

Гласувайте: На какви площи и култури залагате за тазгодишната реколта?


 
Тези писма разглеждат как страните от ЕС са идентифицирали своите нужди, основните доказателства, които са използвали, интервенциите, които възнамеряват да приложат, както и целите, които са си поставили. 


 
Писмата за наблюдение са междинна стъпка в цялостния процес на оценка и одобрение от Комисията. Сега се очаква всяка страна от ЕС да разгледа направените забележки и да представи преработена версия на плановете. Стратегическият план на България все още няма направени забележки.


 
Писмата за наблюдение се публикуват така, както са били изпратени от всяка страна на ЕС.  

 

Всички коментари от държавите членки се публикуват при получаването им, освен ако самите страни членки не са възразили срещу това. Допълнителни писма за наблюдение и коментари от страните от ЕС ще бъдат публикувани, когато станат достъпни.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар