Новите трактори Antonio Carraro TIGRE и TTR 4400 HST II

Новите трактори Antonio Carraro TIGRE и TTR 4400 HST II

Видео клип с представяне на новите трактори Antonio Carraro TIGRE&TTR 4400 HST II. Това са компактни модерни трактори, предназначени за работа в лозови масиви, овощни градини и животновъдни ферми