Ново десетилетие - нови машини

Какви ще бъдат иновациите в земеделската техника през следващите 10 години

  • 15.09.2022 17:57
  • 143
  • 0
  • Новини
Ново десетилетие - нови машини

През новото десетилетие иновационното развитие на земеделското машиностроене и агропромишления комплекс ще върви в три основни направления: усъвършенстване на датчиците и сензорите и разширяване на сферата им на приложение, обединяване на машините в една мрежа и внедряване на технологиите с изкуствен интелект, казват експерти от CLAAS, работещи в Центъра за изследвания и разработки CLAAS E-Systems.

КТИ: Спад с малко над 14% при новорегистрираните трактори

1/ Датчици и сензори: абсолютен фокус върху растителните култури

В това десетилетие използваните в земеделските машини датчици и сензори в голяма степен ще бъдат ориентирани не към състоянието и параметрите на работа на самата техника, а върху околната среда: почва, поникване, растеж на културите и реколта. В момента те позволяват диференцирано да се тори, за да се постигне по-богата реколта.

Използването на технологии със спътникова навигация ще позволи да се съотнасят получаваните от датчиците и сензорите данни с точни геокоординати и да се създават карти на плодородността на почвите, добиви, плътност на поникване и др.

В бъдеще сферите на приложение на датчиците и сензорите ще се разширяват.

2/ Обединени в една мрежа машини

Съвременните агропредприятия представляват сложна система на взаимосвързани машини, агрегати и оборудване. Всеки неин елемент трябва да умее „да чува“ и „да разбира“ другите. Това е особено актуално, доколкото дори в неголеми стопанства може да се използва техника от различни производители, но в рамката на единна логистична система.

С развитието на облачните технологии много производители на земеделска техника създават и развиват услуги, базирани на дистанционното съхраняване на данни, генерирани от машините и изпълняваните от тях задачи.

3/ Изкуствен интелект – от умни датчици към умни машини

Снабдяването на земеделските машини с датчици и сензори, достъпът до огромен масив от база данни за почвата, времето, отглежданите култури, торенето, наличието на складове и т.н. – всички те формират необходимостта от бърз и ефективен анализ на информацията.

Засега съвременните софтуери само систематизират получаваните от машините и други източници данни.

Следващият етап на развитие през новото десетилетие ще бъде не само всестранният анализ на данните, но и генериране на препоръки за фермерите по отношение на изпълняването на една или друга операция. Тази задача ще бъде решена от технологиите с изкуствен интелект и машинно обучение.

Развитието на тези три основно направления през новата цифрова епоха ще провокират сериозни и разнообразни промени в земеделския сектор, прогнозират експертите на CLAAS.

Усъвършенстваните машини и софтуер ще дадат на фермерите нови възможности за повишаване на ефективността в различни аспекти от тяхната работа.

 

Добави коментар