Ново от НИК: Соларна енергия за земеделието

Освен спестяване на разходи, тази Ваша инвестиция ще направи стопанството ви по-зелено и по-отговорно към климатичните промени

Ново от НИК: Соларна енергия за земеделието

Соларната енергия е бъдещето. Използвайки този така ценен, но достъпен за всички източник, слънцето, всеки фермер може да модернизира своето стопанство, като понижи неговата зависимост от електропреносната мрежа. Освен спестяване на разходи, тази Ваша инвестиция ще направи стопанството ви по-зелено и по-отговорно към климатичните промени.

 

Как може да използвате соларната енергия във Вашето стопанство?

Енергията, генерирана от фотоволтаични системи - т.н. соларна енергия, може да намери приложение в различни сфери на Вашия бизнес - от обезпечаването на енергийните нужди на Вашите поливна система и помпена станция, през захранване на сградите във Вашата база, до осигуряване на необходимата ел. енергия за преработвателното предприятие към Вашето стопанство. Излишната енергия може да бъде продадена на Ваши съседи или директно към електроразпределителното дружество във Вашия регион.

 

 

Как работи соларната система в комбинация с поливна система Valley?

Слънчевата енергия предлага многобройни ползи за поливната дейност в селското стопанство. Културите изискват повече вода, когато слънцето грее, а тогава слънчевите панели са най-ефективни. Тъй като панелите преобразуват слънчевите лъчи в електричество това ще Ви спести разходи за енергия.

Всяка фотоволтаична инсталация от Valley предлага възможности за дистанционно наблюдение чрез приложението Valley 365. Така пестите време и усилия, като преглеждате информация по всяко време и от всяко място. В платформата може лесно да следите количеството генерирана слънчева енергия на устройство, успоредно с работата на Вашите поливни съоръжения.

 

“Земеделците са зависими от енергията също както всеки друг бизнес. Нашите партньори от Valmont Industries (призводителят на Valley) от 1946 развиват две основни направления поливни системи и инфраструктурни решения за енергетиката. В последните няколко години инвестираха в посока специфични енергийни решения за земеделски производители. Едната от инвестициите им беше в бразилска компанията Solbras с 10 годишен опит в осигуряването на слънчева енергия за нуждите на земеделието, другата е италианската компания Convert, специализирана в производството на тракери, които позволяват на соларните панели да проследяват движението на слънцето през деня, като така увеличават часовете на максимална продуктивност на соларите. С това решение в нашето портфолио можем да обезпечим нуждата от ел. захранване не само на поливните системи, но и на производствените мощности в стопанствата на нашите клиенти”, споделя Иво Куманов, управител на НИК.

 

 

Какъв опит има екипа на НИК в инженеринговите проекти ?

Успоредно с предоставянето на решения за автоматизация за земеделието, екипът на компанията реализира над 50 инженерингови проекта за последните 4 години. Към днешна дата в компанията работи специализиран екип, който е насочен към проектиране и реализация на инженерингови проекти в сферата на поливането и соларната енергия. Техният опит и експертиза, в съчетание с технологичните решения на Valmont Industries са предпоставка за сигурност по отношение на обезпечаването на Вашето стопанство с изгодна и зелена енергия.

 

 

 

Възвръщаемост на инвестицията и възможности за финансиране

Инвестицията във фотоволтаични панели е с бърза възвращаемост, като в зависимост от мощността на централата и това за какви нужди се използва (дали за лични или за продажба на енергия), срокът за изплащане на инвестицията варира в рамките на 5 до 10 години.

В същото време експлоатационния срок на една такава система със соларни панели при запазване на тяхната производителност в диапазона 90-100% е минимум 25 години, като след това тя продължава да функционира с капацитети близки до 90% от първоначално генерирания ток в пиковите моменти.

 

 

 

За Valmont Industries

С дългогодишния си опит в сферата на инфраструктурните и поливните проекти, лидерът Valley навлиза в сферата на слънчевата енергия с придобиването на една от най-големите компании в Бразилия.

През 2013 година бразилската компания Solbras стартира своя соларен бизнес в Бразилия, който се развива изключително успешно до 2020 година, когато Valmont Industries придобива компанията.

Малко преди това през 2018 година Valmont Industries прави първата сериозна крачка към бизнеса със зелена енергия, придобивайки Convert Italia - компания, специализирана в производството на тракери, които позволяват на соларните панели да проследяват движението на слънцето през деня, като така увеличават часовете на максимална продуктивност на соларите.

Пред 2021 година Valomon Industries реализа мащабен проект в Судан и представя всички свои решения, обединени под бранда Valley Solar.

Избирайките Valley Solar Вие получавате безкомпромисното обслужване от световната дилърска мрежа на Valley в съчетание с опита на специалистите във фотоволтаичните решения.