Ново правило по мярка 121 засяга фермери и доставчици на селскостопанска техника

Ново правило по мярка 121 засяга фермери и доставчици на селскостопанска техника

 

 

Вече ще бъде задължително да се представят по 3 оферти за една и съща марка и модел селскостопанска техника и оборудване за проекти по мярка 121 от ПРСР 2007-2013. Това става факт, чрез промени от ДФЗ, които до месец ще бъдат одобрени от Европейската комисия.

 

Около 3000 все още неразгледани проекта по мярка 121 ще бъдат засегнати от новото изискване. Така например, ако в проекта сте кандидатствали за инвестиция в трактор Claas Xerion 3300 , то ще трябва да представите още 2 алтернативни оферти за същата марка и модел машина.

 

Повечето фирми доставчици на техника, могат да решат проблема като накарат своите дистрибутори да представят оферти. На българския пазар обаче, има марки селскостопанска техника, при които фирмите - вносители не работят с дистрибутори и тогава единственият начин да бъдат осигурени алтернативни контраоферти ще бъде чрез такива от фирми в ЕС.

 

Основният проблем с новите промени в наредбата по мярка 121 са свързани с бенефициентите и доставчиците на специализирано оборудване за животновъдни ферми и зърнопроизводство, където вносителите са единични фирми в България и на практика намирането на 2 контраоферти за същата машина ще бъде мисия невъзможна.На практика новото правило означава, че кандидатите, които вече са представили оферти, трябва да търсят нови. В момента според изискванията в наредбата стопаните предоставят по три независими съпоставими оферти, но моделът и марката на техниката може да са различни. Всичко това, в допълнение с неяснотата дали ще получават по-малък процент от тази година и дали ще има финансов ресурс за тях, обезкуражава съвсем кандидатите и им налага допълнителни административни усложнения.Още повече безмислено изглежда да се предлага такава промяна в наредбата, при положение че досега одобрението на проектите за земеделска техника се извършва от експертите на ДФЗ не на база на данните от трите оферти, а въз основа на извършено от експертите пазарно проучване и база данни на ДФЗ за средни пазарни цени на земеделска техника.
Друг важен момент, на който трябва да се обърне внимание преди да бъдат направени промените е и това, че някои от кандидатите вече са закупили съответната техника.