Новости около обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци

Новости около обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци

 

Докато фермерите все още чакат да бъде даден официален старт на Кампания 2023 за директни плащания, запознайте се с новите правила за  обвързано с производството подпомагане на доходите на стопаните в сектор „Плодове и зеленчуци“, които ще се прилагат за следващите пет години.

 

Кампания 2023: Всичко, което трябва да знаете за ДЗЕС

 

Основите положения бяха представени по време на информационната кампания на Министерството на земеделието, а всички детайли са включени в проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план.

 

Общи условия за всички интервенции за обвързано с производството подпомагане в сектор „Плодове и зеленчуци“

 

•    Годишното плащане е на хектар земеделска земя;
•    За достигане на минимума от 0,5 ха е допустимо комбиниране при заявяване с други изрично посочени интервенции;
•    Добивът и пазарната реализация се доказват с документи, като се прави изключение за интервенцията за плодове и зеленчуци в планински райони;
•    При биологичното производство и това в преход минималните добиви са в размер на 50 % от добивите от  съответната култура;
•    Представят се документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, съобразно размера на площите и разходната норма за единица площ (някои интервенции са изключени от това изискване);
•    Определен е изискуем добив съобразно заявената култура;
•    За десертното грозде ще има допустима сортова листа, недопустими за подпомагане са винени сортове;
•    Обхватът на планинските райони е регламентиран в Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

 

Обвързано с производството подпомагане за плодове

 

•    Само в период на плододаване;
•    Реализация на пазара: ягоди (4 980 кг/ха), малини (3 300 кг/ха), ябълки (11 914 кг/ха), круши (5 922 кг/ха), кайсии и зарзали (4 970 кг/ха), череши (4 700 кг/ха), вишни (3 718 кг/ха), праскови и нектарини (7 500 кг/ха), сливи (6 246 кг/ха) и десертно грозде (4 500 кг/ха).

 

 

Обвързано с производството подпомагане за плодови насаждения до встъпването им в плододаване

 

•    Култури в младенчески период – от засаждане до плододаване;
•    За новосъздадените насаждения – сертифициран посадъчен материал и доказателства;
•    За достигане на 0,5 ха – допустимо комбиниране между двете интервенции.

 

Обвързано с производството подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) 

 

•    Реализация на пазара: домати (19 000 кг/ха), краставици (20 750 кг/ха), корнишони (19 000 кг/ха), патладжани (18 980 кг/ха)

 

Обвързано с производството подпомагане за зеленчуци (пипер)

 

•    Реализация на пазара: пипер – 13 400 кг/ха.

 

Обвързано с производството подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) 

 

•    Реализация на пазара: моркови (12 430 кг/ха), зеле (17 460 кг/ха), дини (24 870 кг/ха) и пъпеши (8 450 кг/ха).

 

Обвързано с производството подпомагане за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте

 

•    Реализация на пазара: картофи – 15 000 кг/ха, лук – 12 450 кг/ха, чесън – 3 510 кг/ха; 
•    Бенефициентите, които са заявили за подпомагане картофи за производство на нишесте, следва да са регистрирани съгласно реда на чл. 22 от Закона за защита на растенията и да представят договори за преработка на продукцията им, сключени с преработвателни предприятия.

 

Обвързано с производството подпомагане за оранжерийно производство

 

•    Реализация на пазара: домати в оранжерии – мин. добив 72 000 кг/ха и среден добив 170 000 кг/ха, краставици в оранжерии – мин. добив 81 000 кг/ха и среден добив 250 000 кг/ха, пипер в оранжерии – мин. добив 45 000 кг/ха и среден добив 85 000 кг/ха, ягоди и малини – мин. и среден добив ще бъде представен на по-късен етап;
•    Съществуващи от предходни години насаждения с ягоди и малини не прилагат документи за документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал.

 

Обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци в планинските райони

 

•    Допустими видове култури: фасул, домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде от листа с допустими сортове, без винено грозде;
•    Минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) до 1.5 ха земеделски площи.

 

Обвързано с производството подпомагане за протеинови култури

 

•    Допустими култури: фасул за зърно, леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен), фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях;
•    При фасула може да се избира подпомагане само по настоящата или по интервенцията за плодове и зеленчуци в планинските райони.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар