Новото поколение в селското стопанство - страшната истина

  • 16
  • 0
  • Новини
Новото поколение в селското стопанство - страшната истина

 

За никого не е тайна, че по-голямата част от земеделската земя в Европа е в ръцете на старото поколение фермери. Данни на ЕК сочат, че повече от половината земеделска земя се управлява от фермери над 55 години, а близо една трета от земеделските производители са над 65 години. За сметка на това само 6% от общата земя се управлява от фермери под 35 години.

 

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

 

Междувременно липсата на лесен достъп до земя за новите стопани се посочва като пречка номер едно за стартиране на бизнес в сектора. Каква е ситуацията в отделните страни членки, става ясно от проучване на EURACTIV.

 

БЪЛГАРИЯ

 

Държавните програми се оказаха неуспешни в справянето с обновяването на поколенията. Средната възраст на фермерите у нас е приблизително 60 години, каза пред EURACTIV председателят на Националната асоциация на младите фермери в България Петър Петров.

 

В България държавата се опитва да привлече младите хора към селското стопанство, като увеличи субсидиите на декар обработваема земя с 50% за първите 5 години от влизането в сектора. Всеки фермер под 40 години в България се смята за млад. Изглежда обаче, че тези стимули не работят добре, тъй като средната възраст на земеделците в страната не намалява.

 

„Пропуснахме възможността да направим нещо устойчиво преди много време. Семейните стопанства трябва да бъдат подпомогнати, за да задържат децата на по-възрастните фермери в земеделския сектор, но няма програми за целенасочена подкрепа на семейното земеделие“, каза Петров.

 

Асоциацията на младите фермери все още не може да даде пример за успешна държавна програма, довела до добри резултати.

 

„Имаме добри примери за успешни млади фермери, но те са по-скоро изключения“, смята Петров, който е зооинженер по образование. Според него България трябва да инвестира много повече в качественото образование на професионалистите в аграрния сектор. 

 

РУМЪНИЯ

 

Румъния е страната членка на ЕС с най-голяма част от населението, заето в селското стопанство - един на всеки пет души работи във ферма. По данни на Евростат почти половината от фермерите са на възраст 65 и повече години. Те работят предимно в собствените си ферми и нямат професионално образование. В същото време професионалните ферми имат проблеми с намирането на квалифицирани работници, а програмите за привличане на млади хора до голяма степен се провалиха.

 

Според последните данни процентът на младите фермери под 35 години е значително по-нисък от средния за ЕС (3,1% в Румъния, срещу 5,1% в ЕС). Властите планират да запазят подкрепата и да привлекат нови стопани, но механизмът по отпускане на средствата може да се промени.

 

„Вече няма да финансираме само въз основа на изпълнението на условията за допустимост, а на критериите за ефективност“, министърът на земеделието Адриан Чесною пред EURACTIV. 

 

ГЪРЦИЯ

 

Младите фермери в Гърция са 8,3% от цялата земеделска общност, сочат последните официални данни на Евростат. Това означава, че 30,8% от фермерите там са на възраст между 40 и 56 години, а 33,5% са над 65 години. 

 

Стопанствата на млади фермери имат относително голям физически и икономически размер. По-голямата част от тях спадат към икономическата категория от 8 000 до 25 000 евро. Министерството на Гърция обяви, че предвижда 420 млн. евро за насърчаване на младите хора в сектора.

 

ФРАНЦИЯ

 

Във Франция днес има по-малко от 400 000 фермери в сравнение с 1,6 милиона в началото на 80-те години. Средната възраст на собствениците на ферми през 2018 г. е 49,1 години. Тенденцията е тези цифри да се влошават, като се прогнозира, че на всеки двама фермери по един ще се пенсионира през следващото десетилетие. Запълването на тази празнина е огромно предизвикателство за Франция, като един от основните проблеми е достъпът до земя.

 

ГЕРМАНИЯ 

 

Германия е на седмо място сред страните от ЕС по дял на фермерите под 35 години. Със 7,4% тя има повече млади фермери от средното за ЕС. Все пак около половината от германските ферми в момента са в ръцете на някой на възраст над 55 години, твърдят от Федералния статистически институт. Интересно е обаче друго, при 70% от тези стопанства не е ясно кой ще поеме управлението им, след като настоящият собственик се пенсионира.

 

Чрез директни плащания по Общата селскостопанска политика (ОСП) фермерите под 40 години, които започват земеделски бизнес, получават допълнително финансиране за първите пет години. От 2023 г. тази премия ще бъде утроена, но и обвързана с допълнителни образователни изисквания. Освен това чрез фондове, администрирани от федералните региони, младите фермери могат да получат до 20 000 евро допълнителна подкрепа.

 

АВСТРИЯ

 

Австрия е номер едно в ЕС по брой млади фермери. Тя има най-висок дял на стопани под 35 години, които са 12,2% от земеделското население, сочат данни на ЕК за 2021 г. Междувременно през 2016 г. възрастовата група, в която попада най-големият брой мениджъри на ферми в Австрия, беше между 45 и 55 години.

 

Страната подкрепя финансово младите фермери чрез ОСП, както и чрез множество обучения и консултантски услуги. Освен подкрепата, която допълва директните плащания по ОСП през първите пет години след стартирането, младите хора получават допълнителна „премия за установяване“, която може да нарасне с различни бонуси.

 

Междувременно държавата предлага обучение за млади фермери, като курсове за развитие на специализирани умения, които да улеснят вече активните земеделски производители или странични участници.

 

ИРЛАНДИЯ

 

Намаляващият брой фермери продължава да тормози ирландския селскостопански сектор. През 2016 г. Централната статистическа служба показа, че в страната има 137 500 ферми, което е по-малко от общо 141 527 ферми през 2000 г. 

 

По-голямо безпокойство обаче е фактът, че през 2016 г. в 30% от ирландските ферми стопанинът е бил на възраст над 65 години, докато броят на фермерите под 35 години е намалял наполовина в периода от 2000 г. до 2010 г. Това сочи доклад, изготвен от Европейската мрежа за развитие на селските райони за обновяване на поколенията в Ирландия.

 

За да се справят с този спад, бяха въведени редица политически инициативи, като схеми за ранно пенсиониране на земеделските стопани. Те обаче се оказват краткотрайни и почти не влияят върху обновяването на поколенията. Под натиск Ирландия се принуди да въведе допълнителен набор от политики, включително Схема за млади фермери и Схема за нови участници в земеделието, както и допълнителни механизми за партньорства в земеделските стопанства.

 

От 2023 г. Ирландия предлага минимум 3% от пакета за директни плащания да бъдат като допълнителна подкрепа за младите фермери, както и по-висока ставка на безвъзмездните средства в размер на 60% за подпомагане на млади жени в селското стопанство.

 

ИСПАНИЯ

 

Само 8,6% от собствениците на ферми в Испания са под 40 години, което поставя страната под средните 11% за ЕС, сочат данните на Евростат. Около 60% са на възраст между 40 и 64 години, докато 31,3% са над 65 години, което прави подновяването на поколенията голямо предизвикателство за испанските власти.

 

За да се справи с този проблем, Стратегическият план за следващия програмен период включва фонд от 220 млн. евро годишно специално за насърчаване на обновяването на поколенията в земеделието. Достъпът до земя е определен като един от основните проблеми. Министерството стартира също програма „Cultiva 2022“  с бюджет от 1 млн. евро за практическо обучение на млади фермери. 

 

ИТАЛИЯ

 

Доклад, публикуван от асоциацията на фермерите Coldiretti през септември 2021 г., посочва, че селскостопанският сектор се нарежда на челните позиции за нови фирми под 35 години. Те са над 6000. В Италия има над 55 000 земеделски и горски компании, ръководени от млади хора, които представляват 8% от сектора. През последните 5 години има 8% ръст на стопанствата, управлявани от млади хора.

 

Според последните данни на Института за услуги за пазара на селскостопански храни (ISMEA), през 2018 г. около 872 000 италианци са били заети в селскостопанския сектор: 33,5% са на възраст между 15-40 години, 60,5% между 41- 65, а 6% над 66 години.

 

През 2021 г. италианското правителство одобри мярка, която има за цел да финансира поглъщането и стартирането на стопанствата, управлявани от млади хора, чрез ипотеки с нулева ставка и невъзстановими вноски. Планът гарантира финансиране до 1,5 млн. евро за развитие или доходи в секторите на селскостопанското производство, преработката и маркетинга на селскостопански продукти и диверсификацията на земеделските приходи.

 

Фондът е предназначен за микро, малки и средни предприятия, управлявани от хора на възраст между 18 и 40 години. Подкрепата се състои от безвъзмездна помощ в размер до 35% от допустимите разходи и ипотека с нулева лихва за остатъка, в рамките на 60% от инвестицията. Максималната продължителност е 15 години. Освен това от 2017 г. са в сила частични изключения при плащането на пенсионни вноски в полза на нови земеделски предприемачи под 40 години.

 

ПОЛША

 

Средната възраст на полските фермери е нараснала до 50,7 години, сочат предварителните резултати от земеделското преброяване през 2020 г. За сравнение през 2010 г. средната възраст на фермера е 47,9 години, което показва ръст от почти 3 години в продължение на десетилетие. Въпреки това статистиката на ЕС от 2016 г. показва, че Полша е на второ място по дял на мениджърите на ферми под 40 години.

 

Основната програма, създадена за насърчаване на нови участници в земеделието, е „Млад фермер“, която ще бъде разширена с новия стратегически план на ОСП за 2023-2027. Фермерите под 40 години, които обработват земеделска земя от поне 1 хектар не по-рано от 2 години преди да кандидатстват по програмата, могат да получат 200 хиляди полски злоти (приблизително 43 000 евро).

 

СЛОВАКИЯ

 

Словашката работна сила в селското стопанство застарява последователно след 1989 г. Докато през 1990 г. средната възраст на словашкия фермер е била 40 години, в момента тя е с почти 10 години повече. Фермерите на възраст от 55 до 59 години имат най-висок дял в сектора. Освен това само през 2018 г. са се отказали 1100 фермери на възраст до 24 години.

 

Години наред младите фермери обръщат внимание на трудностите, като номер едно е достъпът до земя. Проблем е също достъпът до банкови заеми поради лоша кредитна история и неадекватно подпомагане за млади хора, които искат да започнат свой бизнес.

 

През текущия програмен период словашкото министерство на земеделието се опита да привлече млади фермери главно чрез помощ за стартиране на бизнес, на стойност до 50 000 евро на стопанство. От 2023 г. обаче са предвидени нови финансови инструменти.

 

От догодина се въвежда таван на директните плащания от 100 000 евро и увеличаване на субсидиите за млади фермери. Докато сега допълнителното плащане за тях е 60 евро/ха, от 2023 г. то ще нарасне на 100 евро/ха. Словакия планира да отпусне общо 300 ммлн. евро за финансови инструменти, от които 36 млн. евро ще бъдат запазени изключително за млади фермери.  

 

ХЪРВАТИЯ

 

Към 31 март 2022 г. в Хърватия са регистрирани 170 450 земеделски производители, като броят на фермерите се е увеличил с 15% спрямо 2015 г., повечето от които (81,6%) са семейни ферми. По-голямата част от фермерите (52,2%) обаче са на възраст над 60 години, докато младите до 41 години са едва 14,3% от общия брой.

 

Страната е предприела редица мерки, за да направи подобри ситуацията, включително с проект, предлагащ стипендии от 10 000 куни (1321 €) на студенти в селскостопански университети, политехники и колежи. Този проект ще продължи и през следващата академична 2022/2023 година. Междувременно общо 100 623 803 куни (13 301 230 евро) бяха изплатени на млади фермери през изминалия период на ОСП.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар