Няма опасност от спиране приема на проекти по 121 мярка - заявиха от МЗХ

  • 476
  • 0
  • Новини
Няма опасност от спиране приема на проекти по 121 мярка - заявиха от МЗХ
По време на Деня на отворените врати по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, която се проведе в Министерството на земеделието и храните експертите от Разплащателната агенция заявиха в отговор на отправено питане от страна на фермерите, че не е възможно да се изчерпят ресурсите по мярка 121, което да доведе и до спиране на приема на проекти. Те допълниха, че одобреният бюджет по мярка 121 за 2007-2008 година е изпълнен на 101%. Като се добави и бюджет 2009 става ясно, че РА е приела проекти за 71% от тези бюджети. Това означава, че няма опасност даден проект да бъде отказан заради липса на средства. Освен това според тях няма и основание, поради липса на бюджет да бъде спряно приемането на проекти.
 
Към 31 март т.г. по 121 мярка от ПРСР 2007-2013 са изплатени 14 193 704 лв. Всяка седмица се оторизират минимум 30-40 заявки за плащане, подадени по мярката, съобщиха от РА. Реално погледнато обаче това не е кой знае колко много на фона на целия бюджет за две години, който е в размер на 800 млн.лв.
 
От Асоциацията на зърнопроизводителите сигнализираха за пореден път, че има одобрени и проверени проекти, които обаче не са изплатени. От РА отговориха, че към 31 март по мярка 121 има подадени 312 заявки за плащане, от които са платени 15%. Забавяне от по няколко месеца имало при заявки за плащане, при които се изпращат по 3-4- писма с неточности. Заявките без забележки се обработват и плащат веднага.От РА са изчислили, че до края на 2010 год. ще платят на българските фермери 722 млн. евро.
 
На въпрос ще успее ли България да се възползва от допълнителните средства, които ЕС ще отпусне за селските райони за справяне с икономическата криза, експертите на МЗХ бяха категорични, че отговорът е: «ДА». ПРСР трябва да представи програмата за изменение най-късно до15 юли.
 
Направленията, по които ще се използват средствата за страната ни са няколко. На първо място трябва да се увеличи размерът на плащанията по минималните правила на De minimis , който досега беше 200 хил. евро на един бенифициент за три години, сега става възможна субсидия до 500 хил. евро. От друга страна ще се увеличат и равнищата на субсидиите по мерките, които касаят борбата с климатичните изменения. Ще бъде взето и решение за изграждане на широколентов интернет в селските райони. От МЗХ ще представят пред Комитета за наблюдение предложенията си и съгласувано с тях, ще представят решението си за усвояването на допълнителните европари за справяне с икономическата криза. Само времето ще покаже обаче доколко категоричният отговор, че страната ни ще се възползва от тези средства, ще се превърне в реалност и до колко парите наистина ще бъдат усвоени от нуждаещите се, а не присвоени на различни нива на агросектора.