Общата селскостопанска политика на ЕС дискутираха на семинар в Монтана

Общата селскостопанска политика на ЕС дискутираха на семинар в Монтана

В Монтана  се състоя евросеминар, организиран от   “Агромашина” ЕАД. Форумът беше проведен под патронажа и с личното участие на Петя Ставрева, евродепутат от ЕНП-ЕД, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент.

На семинара бяха изнесени доклади и лекции за селскостопанската политика на Евросъюза и беше дискутирано по Общата селскостопанска политика на ЕС, програмата за развитие на селските райони и новостите в продуктовия каталог на “Агромашина”.
В изявлението си пред участниците в семинара Петя Ставрева каза, че е обезпокоена от някои факти, посочени в декларация на Асоциацията на българските села, която официално е била връчена на на среща с директора на дирекция “Земеделие и развитие на селските райони” на Европарламента Жозе Мануел Ува.

В нея се твърди, че стартирането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 е закъсняло. Според авторите на декларацията у нас са орязани стотици силно изостанали села от възможностите за финансиране в общини като Сливен, Плевен, Русе, В. Търново, Монтана, Варна, Шумен и др., заради това, че принадлежат към общини с над 30 000 жители. Това обаче не прави селата по-развити и изискването в наредбите по програмата ги поставя в изключително неравностойно положение.

Централизацията на информационните кампании по Програмата за развитие на селските райони от страна на Министерството на земеделието и продоволствието е основната причина за тяхната вече доказана неефективност. Така прогнозната усвояемост на проектите до края на 2009 год. АБС прогнозира да е 28-30 процента, около 17-20 процента за научно-призводствените обединения и фирмите, близки до управляващите. За реалните бенефициенти по селата прогнозата е за не повече от 10 процента усвояемост. Липсва експертен капацитет за подпомагане на бенефициентите по селата при писането на проекти. Областните служби за съвети в земеделието, които ще правят безплатни проекти за земеделските производители, дори и да имат необходимия научен потенциал, имат твърде малко кадри, за да свършат всичко в нужните срокове.

Отсъствието на целенасочена държавна политика за възраждане на селата и създаване на условия за бизнес, социални и културни дейности се дължи на пълната административна подчиненост на селата спрямо общинските центрове, които създават невъзможност за реализация на европейски инвестиционни проекти в селата, което се дължи на лошия закон за местното самоуправление.

За медиите Петя Ставрева каза: - Надявам се, че чрез моите покани представителите на ключови земеделски организации в България ще могат директно да поставят своите въпроси пред директора на Програмата за селско развитие в Европейската комисия. Смятам, че това е моята роля като евродепутат, а именно да представям и защитавам българските интереси в Брюксел.