Ограничават приема на документи в частта за купуване на техника по мярка 121

Ограничават приема на документи в частта за купуване на техника по мярка 121

Положението с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е тревожно. По четири от мерките финансовият ресурс на подадените проекти за целия период на програмата до 2013 г. е напълно изчерпан и дори е на дефицит.

Повече от 1 млрд. лв. е разликата между стойността на подадените проекти и парите, отпуснати по тези мерки за целия период от 2007 до 2013 г.

Напълно изчерпани са средствата по мерките 321, 322, 112, каза Найденов пред депутатите. По тези мерки са подадени проекти, чиято обща стойност надхвърля бюджетите на мерките.

По мярка 321 финансовата рамка е надхвърлена с 877 млн. лв. Освен това по най-атрактивната мярка 121, недостигът на средства в частта на мярката за закупуване на техника, е повече от 35 млн. лв.

Приемът на документи ще бъде ограничен в частта за закупуване на селскостопанска техника.

С 65 млн. лв. повече е стойността на подадените проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, а в 322-ра мярка "Обновяване и развитие на населените места" разликата е почти 49 млн. лв.

Министърът обещава, че МЗХ ще започне преговори с Европейската комисия за преструктуриране на финансовата рамка на Програмата за развитие на селските райони. Според Найденов по мярка 141 има неусвоен ресурс, който може да се прехвърли към другите мерки.

Докато се водят преговорите, няма да се приемат нови проекти по четирите мерки. В същото време от МЗХ не дават сигурни индикации, че преговорите с Брюксел ще са с положителен край.

Отчет за прилагането на ПРСР 2007-2013