Оптиком и Клас 95 ООД - презентация и зажънване в Хасково

Оптиком и Клас 95 ООД - презентация и зажънване в Хасково

Пшеницата в региона не е засегната от лошите метеорологични условия, заяви Димитър Желязков, съдружник във фирма „Клас 95”. Влагата и е около 13-13,5 % и очакваното стабилизиране на времето към края на седмицата дава основания на зърнопроизводителите да очакват успешна жътва. Фирмата обработват 18 400 дка в землищата на Гарваново, Клокотница и Хасково, от които 8 хил. дка е пшеницата. Очакваният среден добив тази година е около 450 кг от дка. Прогнозните стратови цени при пшеницата от 170 – 180 лв/тон в никакъв случай не могат да бъдат задоволителни за производителите, коментира Желязков, който пожела освен добри добиви и по-високи изкупни цени.