Оптимизирайте максимално вложените ресурси и средства в стопанствата си с AFS RTK +

Сигнал за корекция на мрежата на Тайтън Машинъри България

Оптимизирайте максимално вложените ресурси и средства в стопанствата си с AFS RTK +
GPS технологията е достатъчно точна за навигация на леки автомобили, но не може да осигури нужната точност за специфичните операции в селското стопанство. Системите за автоматично управление на машини в селското стопанство, каквато е и предлаганата от Тайтън Машинъри България (ТМБ) -  AFS AccuGuide™, се нуждаят от надежден източник на сигнал за определяне на точното местоположение, на управляваната машина.
 
 
Сигналът за корекция на GPS координатите – „AFS RTK +“, ви позволява да постигнете най-висока точност на обработките. Клетъчното предаване посредством GSM оператор на сигнала за корекция „RTK +“, дава възможност да се избегнат проблемите, свързани с традиционното предаване на RTK чрез радио-сигнал (предаване само на пряка видимост, попадане в зони на радиосянка, включително хълмове, долини, дървета, сгради или други структури, ограничение по разстояние на максимално отдалечение от базовата станция до около 20 км). По този начин безпроблемно се работи в обширни райони, като същевременно се поддържа постоянно ниво на точност от +/-1,5 см. С минимизирането на припокриванията и пропуските при работа, се подобрява ефективността и се постига по-точно поставяне на торове, химикали и семена, като по този начин се намалява времето за работа и повишава производителността при изпълнение и на най-взискателните обработки. 
GPS навигацията помага на фермерите да увеличат производителността и да намалят разходите. Системите за навигация използват сателитни сигнали за точно направляване на трактора или комбайна, дори и при лоши метеорологични условия или при високо ниво на запрашеност.
 
Всяка извършвана от фермера операция на полето изисква специфично ниво на точност на обработката, за постигане на най-добри резултати.
 
GPS навигацията по своята същност е въпрос на повторяемост.
■ Простият сигнал от GPS сателит работи добре при навигационните системи за автомобил, но не е достатъчно точен за прецизни земеделски операции, които изискват висока точност.
■ Навигацията чрез GPS в земеделието се основава на използване на GPS сигнал заедно със сигнал за корекции в реално време на GPS сигнала, изчислени чрез централна контролна станция, сървър или мобилна наземна радиостанция, които след това се изпращат до системата за насочване на машината.
■ Точността на GPS насочването се изчислява на базата на преминаване от един откос към друг (относителна точност, измерена на интервали от 15 минути) и на годишна база (възможност за повтаряне на едни и същи редове след една седмица, един месец, една година по-късно).
 
 
Механизъм на работа на GPS приемници със сигнал за повишаване на точността от сателитните системи EGNOS, RangePoint ™ RTX или CenterPoint ™ RTX корекции: 
1. Машината получава GPS сигнал от спътниците посредством приемна антена и прави изчисления за местоположението си.
2. Наземните станции, използвани от спътниковите системи за повишаване на прецизността EGNOS, RangePoint ™ RTX и  CenterPoint ™ RTX, приемат същия сигнал от сателитите.
3. Във всеки един момент, наземните станции изчисляват разликата между своето географско местоположение и изчисленото чрез GPS. Въз основа на тази грешка се изчисляват корекции, които се предават чрез навигационните станции до геостационарни спътници, а оттам – и до всяко поддържащо ги устройство за GPS. 
4. Геостационарният сателит трансферира това съобщение до антената на машината.
 
 
Видове RTK сигнали за повишаване на точността:
Real Time Kinematic (RTK) е високо прецизна технология, която води до отклонение от координатите максимум +/-2,5 см, изчислявано на годишна база. Тази точност може да се постигне по два начина, в зависимост от желанието на клиента.
 
I.Начин на работа при използване на RTK радио:
1. Базовата станция се поставя на известна фиксирана позиция и получава необработени данни от сателитите. Машината получава същите данни.
2. Сравнявайки получената позиция от GPS спътниците с нейната фиксирана действителна позиция, базовата станция може да се изчисли грешката на GPS сигнала в реално време.
3. Сигналът за корекция на грешката след това се предава чрез УКВ (UHF) радио към приемника на машината.
Точност: +/-2.5 см (при разстояние от базова станция до машината <10 км)
Наличие на xFill™ функция за работа без сигнал за корекция до 20 мин.
 
 
 
II. Начин на работа при използване на AFS RTK+ мрежа
1. Машината получава необработените данни (GPS) от сателитите.
2. Машината изпраща изчислената си приблизителна позиция към център за обработка на данни (RTK сървър) чрез GSM, GPRS или 3G.
3. Сървърът изчислява сигналът за корекция  и дава най-точното решение за местоположение на машината, чрез калкулиране на триангулации на сигнала от множеството базови станции.
4. Тези корекции се предават обратно до машината посредством SIM карта от GSM оператор с точност +/-1,5 см.
 
 
Преимущества:
- Възможно най-високото ниво на точност, което може да се постигне в селското стопанство (+/-1,5 см)
- Може да се приема навсякъде, където има покритие на мобилен оператор.
- Наличие на xFill™ функция за работа без сигнал за корекция до 20 мин.
- Особено интересна за клиенти, които работят в широк район, каквито са повечето земеделски производители в България.
- Тайтън Машинъри контролира своята мрежа и съответно своя собствен корекционен сигнал. Ето защо можем да гарантираме качеството и надеждността.
 
Високото ниво на точност обработките, благодарение на AFS RTK+ сигналът, в комбинация с интегрираната система за управление AFS AccuGuide™  на машините на CASE IH предлагани от ТМБ Ви позволяват да  намалите пропуските и припокриванията, съответно разходите за горивата и труд, разходите за семена, торове и химикали. Постига се опростяване на работата на оператора, като се повиши възможността за концентрация върху работата на инвентара и дори можете да добавите допълнително възможност за работа в тъмната част на деня или при лоша видимост.
 
Повече информация можете да намерите на titanmachinery.bg

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!

Добави коментар