Оптимизъм завладя пазара на агротехника

Оптимизъм завладя пазара на агротехника
Производителите на селскостопанска техника са оптимисти за продажбите в Европа. Бизнес климатът има добри показатели и бележи ръст през февруари и то за първи път от две години насам,  отчитат от  Европейската асоциация на производителите и търговците на агротехника СЕМА. 
 
Общата стойност на поръчките е в близка до нивата през 2013 г. Заедно с това, че 40 процента от компаниите очакват по-висок оборот през следващите 6 месеца, оптимизмът в бранша се завръща. 
 
Основната причина за възстановяването е в самата Европа. След  като през последните месеци  основните поръчки идваха за експорт към страни извън Европейския съюз, през януари започнаха да пристигат и поръчки за вътрешния пазар, отчитат от СЕМА. 
В резултат очакванията за оборотите са далеч по-оптимистични за целия пазар на агротехника на Стария континент. 
 
 
Дори във Франция, където беше отчетен рекорден спад в продажбите на комбайни, трактори и друга агротехниказа миналата година, сега очакванията са за сериозен ръст през идните шест месеца. 
 
Испания от друга страна продължава да е водеща в Европа, следвана от Великобритания. Резултатите на Острова се дължат като цяло върху ентусиазираните очаквания на компаниите, които произвеждат и продават на местно ниво. И в двете държави търговците очакват сериозен ръст на оборота си.