Оризовата реколта бе рекордна през 2007-а година

Оризовата реколта бе рекордна през 2007-а година
Добивът от пшеница реколта 2007 беше с 27 % по-нисък спрямо този от 2006 год. (от 3 302 х.т. на 2 400 х. т.). В резултат пшеницата почти изчезна от борсовия пазар, който се очерта за пръв път от години дефицитен. Докато в края на 2006 год. предложенията за продажба на пшеница бяха на ценово ниво 292 – 295 лв./т без ДДС, то заявките за покупка в края на годината достигнаха 375 – 450 лв./т. без ДДС, т.е. увеличението на тазгодишното търсене спрямо миналогодишното предлагане достига 54%. Увеличението между ценовото ниво на търсене на пшеница в края на миналата година (255 лв./т. без ДДС) спрямо тазгодишното най-високо ниво на търсене (450 лв./т. без ДДС) достига 76,47 %. Предлагането на извън борсовия пазар достигна нечувани до сега стойности – над 600 лв./т. През периода септември-октомври цените на пшеницата на световните борсови пазар също отбелязаха рекорди, но през ноември настъпи ценово успокоение, което се отрази и на намаление на котировките „купува” в страната. Високият ценови тренд при пшеницата повлия и на котировките „продава” при брашната. От началото на м. юли до края на м. ноември те бяха увеличени на 8 пъти (само през м. юли – на 3 пъти). По този начин натрупаният ценови скок за 12 месеца достигна рекордни стойности. При насипното тип 500 увеличението бе 62 % (от 458 лв./т. в края на миналата година на 742 лв./т. сега). При тип 700 то е 64,03 % (от 442 на 725 лв./т.), а при тип 1150 – 43,75 % (от 400 на 575 лв./т.). Любопитно е и увеличението на предлаганите трици – 92,31 % (от 208 на 400 лв./т.). Въпреки високите стойности на брашната може да се твърди, че мелничарите в страната всъщност поддържаха ценовите съотношения по веригата пшеница-брашно-хляб (1:2:4), та цената на насъщния да не надскочи 2 лв./кг. Съществуващата между хлебопекарите конкуренция пък я задържаше и на по-ниски нива (около 1,50 лв./самун).
 
Сходна бе ситуацията и по веригата слънчоглед – олио. Докато в края на 2006 год. търсенето на слънчоглед е бе на ниво 345 лв./т. без ДДС, то в края на настоящата година то достигна 670 лв./т. (увеличение с 94,20 %). Миналогодишното последно предлагане бе на ниво 360 лв./т. без ДДС, а в края на настоящата година то стигна вече 750 – 800 лв./т. и то при положение, че котировките продава в края на м. ноември достигнаха ниво от 900 лв./т. без ДДС. Не е без значение да се посочи, че през годината се появи и нов потребител на маслодайния слънчоглед – производителите на био-горива. В резултат – цената на предлаганото олио пое възходяща посока. От средата на м. май до края на м. ноември котировката му бе увеличена на пет пъти.
Борсовият пазар на царевицата също бе белязан от дефицит. По официални данни реколта 2007 год.( 250 х. т.) е по-малко с около 84 % в сравнение с реколта 2006 год. (1 588 х. т.). В резултат – котировките също регистрираха възходящ тренд. Докато в края на миналата година царевицата се търсеше при ценово ниво от 190 лв./т., то сега то достига 450 лв./т. без ДДС (увеличение с 137 % спрямо миналата година). Въпреки, че котировката „продава” бе намалена в средата на м. декември от 540 на 520 лв./т. без ДДС съществуващата ценова ножица между търсенето и предлагането не дава възможност в близък времеви план за постигане на равновесна цена.
 
За пръв път през годината бяха сключени борсови сделки за продажба на оризова арпа. Оризопроизводителите от региона на Пловдив, Пазарджик и Стара Загора предпочетоха формиране на пазарна цена на борсовия под пред възможността това да става стихийно и непрозрачно. Първите сделки бяха при ценово ниво от 420 лв./т без ДДС, като в края на годината те вече се сключваха при равновесна цена от 450 лв./т. без ДДС. Важно е също да се отбележи, че оризовата реколта 2007 год. бе рекордна за последните 20 години.