От днес се заявяват помощи за млекопроизводителите

От днес се заявяват помощи за млекопроизводителите

От днес 21 януари започват да се приемат заявления за подпомагане по Регламент 1535 на ЕС от 2007 г. Всеки регистриран млекопроизводител, подал такова заявление, ще има право да получи левовата равностойност на максимум 7500 евро.

Отпускането на извънредната помощ цели да подпомогне изпитващите сериозни финансови затруднения млекопроизводители.

Заявлението е максимално опростено и може да бъде взето от всяка една от Областните дирекции “Земеделие и гори”, от общинските служби по земеделие и гори, както и от Областните поделения на ДФ “Земеделие”. Крайният срок за подаването му е 1 февруари.