От Юни ДФЗ започва прием на проекти по мярка 121 за нова земеделска техника

От Юни ДФЗ започва прием на проекти по мярка 121 за нова земеделска техника

През месец юни фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).Точните срокове и бюджет ще бъдат обявени със заповед на министъра на земеделието и храните преди началото на приема по ПРСР, съобщиха от Държавен фонд Земеделие.Приемът е насочен към следните групи кандидати: с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”; производителите на плодове и зеленчуци (конкретните култури ще бъдат посочени в заповедта за отваряне на прием); както и фермерите с проекти за модернизиране на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори, в съответствие със стандартите на Общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива). В този период на прием не е предвидено финансиране на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!