Отменя се таксата за стикер за обезопасеността от пожари на агротехника

  • 2947
  • 0
  • Новини
Отменя се таксата за стикер за обезопасеността от пожари на агротехника
Таксата за предоставяне на стикер, удостоверяващ обезопасеността от пожари на земеделската техника, се отменя, реши на редовното си заседание Министерският съвет, съобщава Правителствената информационна служба.
 
С изменение в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по 3акона за държавните такси, два от текстовете бяха приведени в съответствие с промените в действащото законодателство. Те са съобразени с приетия нов Закон за МВР и подзаконовата нормативна уредба, в частност две наредби за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол и за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
 
За извършената от органите за пожарна безопасност и защита на населението административна услуга (издаване на становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания) е калкулирана нова държавна такса, която ще замени досега съществуващата такса по чл. 31, ал. 9 от Тарифа №4. Таксата е калкулирана при отчитане преките и непреки разходи по предоставянето на съответните административни услуги, съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите.