Отпадат лимитите за субсидиране на пролетните и есенни култури

Отпадат лимитите за субсидиране на пролетните и есенни култури

Тази пролет подпомагането ще става по нов начин за прилагане на директни плащания на декар след идентификация на площите. Това е един вид репетиция за 2007 г., когато се очаква страната ни да влезе в Евросъюза. За целта зърнопроизводителите трябва да подадат до 25 март заявление за намерение
за участие в субсидията за производство на царевица, маслодаен слънчоглед и пшеница, реколта 2007 г.

Заявлението трябва да се попълни в два екземпляра и да се представи в областната дирекция на фонда и общинските служби по земеделие и гори. Те посочват размера на площите, които ще засеят с пролетни и есенни култури. До 9 април данните ще се обобщят за определяне на финансовите параметри. Отпуснатите пари ще се разделят на декларираните площи и ще се разбере размерът на субсидията за един декар. Прогнозите сочат, че парите ще бъдат между 10-20 лв. на декар.

Договори за царевица и слънчоглед ще се подписват от 10 април - 10 май .Крайният срок за изплащане на целевата субсидия е 31 май 2006-а. Дотогава зърнопроизводителите трябва да се явят за идентификация на обработваните от тях площи. Това ще става от областната дирекция "Земеделие и гори" и съответните общински служби, като крайният срок е до 10 май. Самата идентификация ще става върху картата на възстановената собственост или новата цифрова ортофотокарта. Тя е задължителна и ще се удостовери със служебна бележка, подписана от експерта по регистрацията, началника на общинската земеделска служба, кмета на населеното място и директора на областната дирекция "Земеделие и гори". Реално служебната бележка ще бъде гаранция за изплащане на субсидията.

Парите ще бъдат преведени след тройна проверка
от фонд "Земеделие", ОД "Земеделие и гори" и общинската земеделска служба. Това обаче ще стане след засяване на площите, а в констативния протокол се отбелязва и състоянието на посевите.
Новият механизъм ще облекчи зърнопроизводителите, някои от които не можеха да вземат субсидии преди поради изчерпване на лимитите. Освен това сега се либерализира изискването да се представят нотариално заверени документи за собственост или аренда на имотите.