Парламентът прие на първо четене промени в схемата за намален акциз на горивата

Парламентът прие на първо четене промени в схемата за намален акциз на горивата
Помощта по държавната помощ за намалена акцизна ставка на газьола за селскостопанско производство ще се предоставя под формата на парични средства – възстановяване на част от стойността на акциза, а не, както досега - под формата на ваучери за гориво, става ясно от приетите на първо четене в Парламента промени в Закона за подпомагане на земеделските производителите, съобщава Фермер.БГ.
 
С промените се облекчава и процесът по кандидатстване за помощта, като се предвижда земеделските стопани да подaват заявление за кандидатстване еднократно в общинските служби по земеделие, като подават заявление и копия от фактури за закупен през предходната година газьол, показа справка на Фермер.БГ. Помощта ще се получава наведнъж.
 
Максимално допустимото количество газьол в литри, за който ще се възстановява част от стойността на акциза, ще се изчислява въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установени животни. Изчисленията ще се правят въз основа на утвърдена от земделския министър методика. 
 
Изплащането на частта от акциза, подлежаща на възстановяване, ще се извършва от Агенция Митници по реда на Закона за акцизите и данъчните складове в рамките на годината, следваща годината, в която той е платен. 
 
Схемата ще може да се прилага за календарните от 2015 до 2020 година, включително след получаване на окончателен номер в Регистъра на държавните помощи на ЕК. 
 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!