Пазарът на селскостопанска техника бележи своя разцвет

Пазарът на селскостопанска техника бележи своя разцвет
Текст: Мариела Шевченко, Tractor.BG
Както и други отрасли на инженерната индустрия, селскостопанското машиностроене бележи сериозен ръст през 2006 и началото на 2007 г. В световен мащаб, най-развит е пазарът на селскостопанска техника в страните от Западна Европа, следван от Източно-европейските страни сред които и България, където селскостопанският отрасъл започва да се възстановява. Докато през 2006-а година пазарът на земеделски машини запазваше своите нива в Западна Европа, то в Централните и Източноевропейски държави този пазар достигна един забележителен растеж.
 
Макар в Северна и Южна Америка производството на селскостопанска техника да се развива също с бързи темпове, основни играчи на Световния пазар са страните от Западна Европа, като официалните данни сочат, че производителите на агро-машини на стария континент са малко над 1000, като за 2005-а година са продадени машини на стойност 19,8 млрд. EUR, което представлява 42% от Световното производство на селскостопанска техника, което пък възлиза на 47млрд. EUR.
 
Германия е най-големият производител на трактори и инвентар в Европа с пазарен дял от 25%, следвана от Италия с 22%, Франция със 17% и Англия с 9%. Докато селскостопанска техника се произвежда във всяка Европейска страна, то трактори се правят само в 9 страни / българският завод в село Ведраре не влиза в списъка, поради неформалния му фалит/. За последните 3 години в Европа за произведени близо 227 000 трактора. Ако говорим за количество, Италия е най-големия производител в Европа. Едва 10-15% от произведената селскостопанска техника пък в Германия, отива за експорт в САЩ, но в същото време от всички Европейски страни  Германия е най-големият износител на техника за САЩ, факт подпомогнат от добрия обменен курс на еврото. Експерти от селскостопанското машиностроене застават все повече зад позицията, че инвестициите в производства в Източноевропейските страни, ще доведат до по-високи приходи от последващата реализация на продукцията там, както и за експорт. Германия заема 70% пазарен дял от всички Европейски страни, по реализиран експорт на селскостопанска техника.  Германия е също така на първо място по доставки на употребявана прибираща техника / комбайни/ за страните от Източна Европа, а също за Русия и Украйна.  Очакванията на експертите са ръстът на продажби на селскостопанска техника да продължи до 2011-2012 г., след което до голяма степен значително обновеният машинно-тракторен парк ще доведе до средно с 8-12% спад на годишните продажби в продължение на около 5-7 години. Дотогава Европейския пазар на селскостопанска техника ще представлява едно истинско предизвикателство за всички производители и търговци, които ще трябва да отговорят на нуждите за модернизация и разширяване на съществуващите сега стопанства. Съществен фактор за развитието на пазара ще са и пазарите на селскостопанска продукция, които през последните 2 години в Европа бяха добри за фермерите и те използваха веднага спечеленото и го инвестираха в нови високотехнологични машини, които допълнително да подобрят тяхната производителност.
 
Само за 2006-а година в рамките на ЕС са регистрирани нови 169 870 трактора. От началото на Ноември т.г., в България ще стартират новите мерки за подпомагане на стопаните в сферата на агробизнеса, които ще могат да закупуват нова техника и да ползват 50% субсидии. По данни на АБС, обаче за 2007г. едва 15-20% от фермерите имат проектна готовност за такива пари. През 2008 се очаква реализираните проекти за нова селскостопанска техника да бъдат около 25-30% от одобрените финансови линии.