Пчелари настояват за стъпаловидно подпомагане в новата ОСП

Пчелари настояват за стъпаловидно подпомагане в новата ОСП

 

Националната биоасоциация настоява подпомагането в сектор “Пчеларство” в новия програмен период 2023-2027 г. да бъде стъпаловидно и да започва от минимум 20 пчелни семейства. Това се казва в становище на асоциацията, изпратено до аграрното министерство. 

 

“Изцяло подкрепяме министерство на земеделието по отношение на така представените стъпаловидни ставки но стопанства, съобразно големината на стопанството по брой пчелни семейства”, пише в становището.

 

НБА не подкрепя предложението на една от браншовите организации в сектора затова субсидирането да започва от минимум 50 пчелни семейства.

 

“Така представената стъпаловидно разработена структура на подпомагане, както и ставките към нея, от страна на експертите на МЗм най-справедливо разпределят финансовия ресурс към земеделските стопани в сектор „Пчеларство“. По този начин допълнително се създават стимули за всички стопанства под 20 броя пчелни семейства, да ги разширят, за да достигнат до минималния брой”, обясняват от НБА.

 

Според тях по този начин ще се създаде устойчиво бъдеще на сектора.

 

“По отношение на включване на инвестиционните разходи по бъдещата схема за преработка през новия програмен период, изцяло подкрепя Министерство на земеделието, да включи като допустим бенефициент и пазарите на производители. Мотивите затова са, че ще се развие потенциала на пазарите и също така по косвен път ще се осигури достъп на земеделските производители до осигуряване на пазар и възможност за реализиране на тяхната продукция”, заключват от НБА.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар