Планирани и максимални ставки за животновъдите от догодина - къде е уловката?

Планирани и максимални ставки за животновъдите от догодина - къде е уловката?

Щом трябва да си говорим през медиите, ще си говорим – така браншови представители от животновъдния сектор коментираха вчерашния отговор на Министерството на земеделието „във връзка с разпространението на спекулации в публичното пространство по отношение на подпомагането на земеделските стопани в Стратегическия план 2023-2027 г. в сектор „Животновъдство“.

 

В информацията, изнесена от МЗм, е посочено, че бюджетът на интервенциите за обвързано производство в сектор „Животновъдство“ възлиза на 626,5 млн. лв. Индикативните ставки със съответните бюджети са определени на база на оторизирани плащания за брой животни от Кампании 2017, 2018 и 2019 и прогнозни за 2020 и 2021.

 

В публикуваните таблици са отразени максималните ставки за всяка интервенция, като трябва да се има предвид, че в Стратегическия план са заложени още минимални и планирани ставки.

 

„Целият бюджет на всичките 10 схеми за подпомагане отговарят на обявените от министерството милиони. Този бюджет е смятан обаче на база на планираните, а не на максималните ставки, като между тях има 30-40 евро разлика. Как ще вземем максималните ставки, като бюджетът е един и не може да се променя“, недоумяват от бранша. 

 

Стопани са си направили усилието да разпечатат всички таблици за обвързано подпомагане за животни, заложени в Стратегическия план, изпратен до ЕК през ноември. Даваме ви за пример ставките за крави млечно направление под селекция.

Вземаме броя на посочените животни (в синьо) и умножаваме по планираната единична сума. Получава се бюджетът (в розово). Когато се съберат бюджетите по всички интервенции за обвързано подпомагане, се получават въпросните 626,5 млн. лв. 

 

За какво ни е тогава тази максимална ставка, недоумяват животновъдите. Може би от министерството разчитат да има по-малко заявени животни. Това обаче няма да говори добре за политиката за развитие на сектора.

 

Ако направим сравнение между ставките за млечно направление под селекция в настоящия и следващия програмен период, се получават следните разлики: 

 

Кампания 2021

Максимални ставки за 2023

Примерни ставки за 2023

До 50

Над 50

До 150

Над 150

До 150

Над 150

520,66 лв.

416,53 лв.

516,21 лв.

412,97 лв.

430,89 лв.

344,71 лв.

 

В средата на декември животновъдите очакват да бъдат изслушани в парламентарната Комисия по земеделие. Тогава те ще повдигнат въпроса как така 626,5 млн. лв. ще се раздадат на бройките животни, обявени в Стратегическия план, на максималната ставка, като бюджетът е формиран върху планираните ставки. 

 

 Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар