Плодове и зеленчуци: Организациите получават още облекчения

Плодове и зеленчуци: Организациите получават още облекчения

 

Една от насоките, по която ще върви новата Обща селскостопанска политика (ОСП), е насърчаване на производителите да се сдружават. То се усеща още сега, в периода на преход. Например по приема на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ проектните предложения от организации и групи носят цели 20 точки, което е значително предимство.

 

Относно политиката в селското стопанство след 2022 г. Европейската комисия (ЕК) вече прие нови правила за схемата за подпомагане на плодове и зеленчуци, по-специално за дейности и програми на организации на производители в сектора. Сред тях са следните:

 

•    Увеличават се възможностите за възлагане на външни изпълнители за организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците;
•    Разширява се използването на стандартни фиксирани ставки или еднократни суми за всички разходи, подкрепени по оперативни програми за сектора, с изключение на кризисни мерки;
•    Опростяват се правилата относно изтеглянето от пазара на плодове и зеленчуци за безплатна дистрибуция;
•    Въвежда се максимален размер на подкрепа за изтегляне от пазара за преработка;
•    Улесняват се правилата, свързани с мерките за предотвратяване и управление на кризи (например застраховка на реколтата), за да се насърчи по-голям прием от организациите на производители.

 

За да има плавен преход между сегашния и бъдещия програмен период, са определени и някои преходни разпоредби за 2021 г. и 2022 г. Съгласно тях срокът на съществуващите оперативни програми, които не са достигнали лимита от 5 години, може да бъде удължен до 31 декември 2022 г. Нещо повече, новите оперативни програми в сектора могат да получат одобрение само за 3 години. 

 

Тези оперативни програми трябва да са в съответствие с националната стратегия за сектора на плодовете и зеленчуците. Ето защо на страните членки ще се разреши да удължат продължителността на тази стратегия до 31 декември 2025 г. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар