По-малко емисии от животните не означава намаляване на поголовието

По-малко емисии от животните не означава намаляване на поголовието

 

Общата селскостопанска политика има по-голям ефект при намаляването на емисиите от управляваните земеделски почви отколкото на тези от животновъдството. Дебатът относно по-малкото емисии от животните обаче не може да бъде сведен до намаляване на поголовието, твърди ЕК в свой доклад, в който дава оценка на ОСП за периода 2014-2020 г.

 

От Комисията изтъкват приноса на преживните животни да запазват в добро състояние трудната за обработване земя. Това често подпомага улавянето на въглерод в системите на екстензивно производство. 

 

По-доброто отглеждане на селскостопанските животни обаче трябва да върви ръка за ръка с намалена консумация и по-устойчиви хранителни режими. Целта е да се постигне ефективно намаляване на емисиите, като същевременно се намали рискът от тяхното изместване. А това може да се случи, ако се засили вносът от държави, чието производство е с по-висок отпечатък върху климата.

 

Анализът показва, че мерките за смекчаване на изменението на климата изискват основно екстензивно пасищно отглеждане на животните, оптимизация на фуражите, обработка на оборския тор, включително анаеробно разграждане, и поддържане на запасите от въглерод чрез постоянно затревените площи.

 

ЕК: Емисиите на парникови газове от селското стопанство в ЕС са спаднали с повече от 20% от 1990 г. насам, но се задържат на едно ниво от 2010 г. досега. 

 

Освен това за периода 2014-2020 г. държавите членки определиха малък бюджет и нисък приоритет за смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него.

 

Изводът е, че ОСП можеше да бъде по-ефективна, ако бяха използвани по-стратегически подход, по-насочени мерки и финансиране и ако бенефициерите бяха по-амбициозни при прилагането ѝ, вместо да минимизират промените. Затова и в новия програмен период изискванията ще са завишени.

 

Добрата новина е, че ще има по-големи възможности за доброволно изпълнение на екосхеми, които да допълнят директните плащания на стопаните. Тези промени би трябвало да ги убедят да се захванат с устойчиво земеделие, вместо да им се казва как да го направят, смятат от ЕК.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар