Подпочвено капково при царевица - България , Май 2012

Подпочвено капково при царевица - България , Май 2012

Подпочвеното капково напояване се разполага със специална машина на дълбочина 30 см., като по този начин осигурява на кореновата система на растенията нужната влага, а същевременно с това