Пожарните служби проверяват агротехниката за предстоящата жътвена кампания

Пожарните служби проверяват агротехниката за предстоящата жътвена кампания

Проверка за пожарната обезопасеност на селскостопанската техника за предстоящата жътвена кампания извършват Службите за пожарна безопасност. На изправните земеделски машини се поставя стикер на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване".

На кметовете на общини и населени места, собственици и наематели на земеделските имоти и арендатори  са връчени разпоредителни писма, в които подробно са указани всички правила за недопускане на пожари в земеделските имоти.

Сигнални писма са изпратени и до всички фирми, извършващи транспортни и други дейности в близост до житните масиви. Изготвен е и план за взаимодействие с държавни органи, кметове на населени места и фирми.

В хода на жътвата инспекторите от Държавен противопожарен контрол ще извършват проверки на полето.  Проверките на огнеборците ще продължат и по време на самата кампания.

От службите по пожарна безопасност припомнят, че е абсолютно забранено паленето на огън в стърнища, сухи треви по слогове, поляни и крайпътни ивици, както и изгарянето на отпадъци извън определените за това площадки.

Глобите за запалени стърнища и сухи треви и пропуски по пожаро-обезопасяването по време на жътвената кампания са от 50 до 2 000 лева.