Предцъфтежно пръскане при овощни дървета

  • 9334
  • 0
  • Новини
Предцъфтежно пръскане при овощни дървета

Не пропускайте предцъфтежното пръскане срещу вредителите. През април в зависимост от фенологичното развитие на овощните култури се правят предцъфтежни, цъфтежни и следцъфтежни третирания.

В началото на април при семковите овощни видове във фаза цветен бутон трябва да се направи предцъфтежно пръскане срещу икономически най-важните болести - струпясване (ябълка и круша), брашнеста мана (ябълка), загиване на завръзите (дюля) и др.

При ябълковите сортове, чувствителни на брашнеста мана, трябва да се използват препарати, ефективни и срещу струпясване, като скор 250 ЕК – 0, 02 на сто, вектра 10 СК 0, 03 на сто, фоликур 25 ВГ – 0, 04 на сто и др.

При дюлята срещу патогена, причиняващ загиване на завръзите се използват някои от следните фунгициди: байкор 300 ЕК – 0, 15 на сто, ронилан ФЛ – 0, 15 на сто, роврал 50 ВП – 0, 15 на сто. При следващите третирания на дюлята в началото на цъфтежа и по време на цъфтежа може да се използва фундазол 50 ВП –0, 1 на сто, топсин М 70ВП –

0, 15 на сто и др.

При ябълката и крушата цъфтежно пръскане срещу причинителите на струпясване и кафяво гниене се прави, когато 75 на сто от цветовете са прецъфтели (топсин М 70ВП – 0, 1 на сто, рубиган 0, 04 на сто, вектра 10 СК – 0, 03 на сто). По време на цъфтежа не се използва бордолезов разтвор, тъй като може да причини повреди по цветовете на овошките. Използваните пестициди трябва да са безопасни за пчелите.

След цъфтежа на костилковите овощни видове през април продължава интензивна растителна защита срещу най-важните болести и неприятели. Веднага след прецъфтяването на прасковата и кайсията се третира срещу кафявото гниене, сачмянката, брашнестата мана. За борба с плодовите червеи, листозавивачки, анарзията и други неприятели може да се пръска комбинирано. За целта към фунгицидния разтвор (пероцин 75Б – 0, 3 на сто, топсин М 70ВП– 0, 1 на сто, дитан М-45 – 0, 3 на сто, тирам 80 ДГ – 0, 3 на сто и др.) се прибавя подходящ съвместим инсектицид (суми алфа 5 ЕК – 0, 02 на сто, нуреле Д - 0, 06 на сто, карате зеон – 0, 02 на сто и др.).

След цъфтежа на черешата и вишната се извършва пръскане срещу причинителя на бялата ръжда с някои от следните фунгициди: силит 40 СК - 0, 15 на сто, силит 65 ВП - 0, 1 на сто, сумилекс 50 ВП - 0, 15 на сто, байкор 300 ЕК – 0, 1 на сто.

През април следцъфтежно комбинирано пръскане се прави и при бадема срещу сачмянката, струпясването, церкоспорозата, оранжевите листни петна, бадемовата листна оса, листогризещите гъсеници и др. За тази цел към препарата купроцин - 0, 4 на

сто се прибавя подходящ инсектицид - релдан 50 ЕК– 0, 15 на сто, дурсбан 4Е - 0, 15 на сто и др.

В началото на вегетацията при ягодата се третира с 1 на сто бордолезов разтвор, пероцин 75 Б – 0, 25 на сто и др. срещу белите и червените листни петна, срещу брашнеста мана.

При започване на цъфтежа ягодовите растения се пръскат с топсин 70ВП– 0, 1 на сто, фундазол – 0, 06 на сто и др. и срещу сивото гниене.