Предимства на есенната сеитба със сеялки Great Plains (АНАЛИЗ)

Предимства на есенната сеитба със сеялки Great Plains (АНАЛИЗ)

През последните години все по-често за слята сеитба у нас се използват американските сеялки Great Plains.


Най-търсени са моделите: Great Plains 1300 с работна ширина 4 м(фиг.1) и Great Plains 2S-2600 с работна ширина 8 м – двусекционна сгъваема сеялка (фиг.2).


Общото за тези модели е, че съчетават традиция, надежност и удобство при експлоатация. Качественият посев, който се постига с тях, е резултат от няколко причини.

Трактор.БГ публикува подробен анализ на доц. инж. Неделчо Делчев – кат.Аграрно инженерство, Тракийски университет:


1_1080_2_448

1. В сеялките се използва улеен изсяващ апарат(фиг.3). Той се счита за един от най-точните и универсални изсяващи апарати в сеялките за слети култури. Работи прецизно със семена с различни размери и форма и е приложим за сеитба на всички основни земеделски култури.

3_448

2. Лесно и прецизно регулиране на сеитбената норма в широки граници. Промяната на работната ширина на улейните сеещи колела е безстепенно (фиг.4). За лесна ориентация се използва 100-позиционна скала. Задвижването на „сеещия“ вал се извършва от едното опорно-ходово колело на сеялката (модел 1300) или от опорно-задвижващите колела на двете секции (модел 2S-2600) посредством четиристепенен редуктор (фиг.5), като се осигуряват четири скорости на въртене на сеещите колела. Чрез съчетаване на работната ширина и скоростта на въртене на сеещите колела, сеитбените норми за различните култури се регулират в много широки граници и теоретически започват от нула. Например: при сеитба на рапица с обемна маса 770кг/м³ при 5 позиция и 1 степен на редуктора се осигурява сеитбена норма от 0,62 кг/дка, а на позиция 100 – 9,43 кг/дка; при сеитба на ечемик на тези позиции при различни степени на редуктора сеитбената норма е съответно – 0,51 и 42,9 кг/дка.

        4_1080_5_448

3. Двойно дискови ботуши. (фиг.6). Характерното за този тип ботуши е отварянето на много добра бразда за полагане на семето дори в сухи почви с минимална предсеитбена обработка. Тези условия са типични за есенната сеитба у нас. От друга страна те нарязват в дълбочина растителните остатъци и не позволяват свличане на почва в момента на падането на семето. То попада на дъното на браздата на еднаква дълбочина (фиг.7), което е предпоставка за дружна кълняемост. При разработка на ботушите Great Plains са ползвали записи от високоскоростна камера, за да постигнат конструкция, позволяваща идеално полагане на семето в почвата. Осите на двата диска на ботуша геометрично се разминават и се постига минимално съпротивление при отваряне на браздата, а от друга страна така те се самопочистват и заедно с вътрешните чистачи позволяват да се работи и при почви с повишена влажност.

          6-7_448

4. Лесно и прецизно регулиране и поддържане на дълбочината на сеитба. Дълбочината на сеитба се регулира в диапазона от 0 до 9 см (фиг. 8) чрез преместване на Т-образна ръкохватка (фиг.9).Практически с нея се определя позицията на притъпкващото колело и то поддържа стабилно избраната работна дълбочина, независимо от неравностите на терена.

         8-9_448

5. Перфектно уплътняване на браздите със семена. Контактът на семето с почвата е ключов фактор за покълване на семената и възстановяване на капилярите на почвата. Great Plains предлага богат избор от уплътняващи колела за различни условия на сеитба (фиг.10). V-образните превъзходно изпълняват функциите си, но могат да се използват при сеялки с междуредие над 19 см и практически са неприложими у нас. Внимание трябва да се обърне на второто уплътняващо колело, показано на фигурата. То е с централен борд и с по-голяма ширина от първото, показано на фигурата (7.6 см срещу 5 см). Чрез него се уплътнява цялата повърхност на браздата, а централният борд „разрязва“ образуваната почвена кора. Така драстично се намалява енергията за покълване на семената. Това уплътняващо колело е препоръчително за използване у нас, като се имат предвид почвените и климатични условия през есента.

        10_448

6. Натиск на ботуша върху почвата. Това е следващия ключов параметър на сеялките, които се използват при есенна сеитба. Натискът се регулира в границите от 0 до 80 кг/ботуш, като се осигурява отлично проникване на ботушите в почвата - сеялките работят еднакво добре както при подготвени площи, така и върху площи с минимална предсеитбена подготовка. Натягането на пружините на носачите става по хидравличен начин, а самото регулиране - чрез преместването на щифт при модела GP 1300 (фиг.11). При модела GP 2S-2600 (фиг.12) се използват двойка хидравлични цилиндри на всяка секция. Така се гарантира абсолютно еднакво налягане на всички ботуши при наклонени и неравни терени. Освен това този модел се предлага с конзоли HD, при които индивидуалният натиск на ботушите достига 115 кг/ботуш. Идеално решение за фермерите, използващи традиционни технологии или технологии на минимална или нулева обработка – семето няма да остане на повърхността.

Видно е, че при сеялките Great Plains се обръща особено внимание на регулирането на натиска върху носещите конзоли на ботушите (фиг.13), защото практически той гарантира проникването на ботушите на желата дълбочина, но и регулира уплътняването на браздата при почви с различна твърдост. Конзолите са винаги успоредни на терена.

         11-13_448


7. Прецизно „копиране” на терена . Този фактор значително влияе върху качеството на посева. Сеялките Great Plains са прикачни и този тип машини перфектно „копират“ терена. От друга страна конзолите с ботушите са закрепени шарнирно към рамата и индивидуално следват микронеравностите на полето (фиг.14).

         14_448

8. Агрегатиране към трактори от нисък теглителен клас. Производителят информира, че моделът GP 1300 може да се тегли от трактори с мощност 65 к.с., а моделът GP 2S-2600 – 110 к.с. Това позволява в този напрегнат сезон земеделците да ползват енергонаситените трактори за подготовка на полетата, а „малките“ за сеитба - по-малко разходи за гориво и по-малко уплътняване на почвата.

9. Производителност. Сеялките Great Plains са превъзходно решение за големите земеделски стопанства, при които високата производителност е първостепенен фактор. За такива стопанства освен модела 2S-2600 се предлагат и трисекционните модели 3S -3000 (фиг.15) и 3S-4000 (фиг.16). Високата производителност се постига не само с голямата работна ширина, но и със сниженото непроизводително време. За това спомагат: голямо обемните бункери – по-рядко зареждане; широко отваряне на бункерите – кратко време за зареждане; сниженото време за завои в края на полето – само се вдигат ботушите и т.н.

         15-16_448

10. Здравина и надежност. Този показател е трудно да се представи в статия. Не е нужно човек да е технически специалист, за да разбере, че конструкцията на машините, вложените материали и прецизната изработка гарантират много сезони безпроблемна работа.От няколко години тези сеялки показват качествата си в ръцете на опитните български земеделци. Благодарение на техните характеристики те спестяват време, усилия и средства и се отплащат с прекрасна реколта и големи добиви.

текст: доц. инж. Неделчо Делчев – кат.Аграрно инженерство, Тракийски университет

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!