Предложение: Директните плащания на площ и животни да се плащат в аванс преди 16 октомври

Временно да бъде увеличен обемът на обвързаните с производството плащания, настояват девет страни членки

Предложение: Директните плащания на площ и животни да се плащат в аванс преди 16 октомври

 

Авансовите плащания на директните плащания на площ и животни трябва да се правят преди 16 октомври всяка година. За това призоваваха браншови организации от девет страни от Централна и Източна Европа, сред които и България.

 

Гласувайте: Нужно ли е фермерите да доказват разходи за получаване на COVID помощта?

 

Представителите на земеделската общност считат, че производителите трябва да бъдат мотивирани с временно увеличаване на обема на обвързаните с производството плащания, а прилагането на новата ОСП трябва да бъде отложено с една година до 1 януари 2024 г. 

 

Те настояха още за намаляване на санкциите за неспазване на мерките за развитие на селските райони и директните плащания, с удължен срок за кандидатстване. 

 

Друга тяхна препоръка е да се задели допълнителен бюджет, особено за целите на устойчивост на ОСП, околна среда, климат и развитие на селските райони

 

Браншови организации: Нужни са временни дерогации по мерките за агроекология и климат по Втори стълб.

 

Браншовиците призоваха за промени или временно отлагане на правилата, които биха ограничили производството на храни. 

 

„Временно намаляване на изискванията в тези стандарти – като диверсификация на културите вместо ротация, паша на непродуктивни площи и т.н., значително увеличава производствения капацитет, без да оказва голямо въздействие върху околната среда и климата“, аргументират се те. 

 

Според тях има спешна необходимост от преразглеждане на целите на стратегиите на европейската Зелена сделка и прилагането им във времето, особено на такива, които значително ще намалят производството на храни. Като пример те дават намаляване на употребата на пестициди и торове, увеличаване на непроизводствените площи, увеличаване на площите за биологично земеделие. 

 

Под писмото, изпратено до ЕК, са се подписали представители на браншовите организации в земеделието от Вишеградската група (Чехия, Унгария, Полша и Словакия), заедно с колегите си от България, Литва, Румъния, Хърватия и Естония. Тяхната среща се състоя на 31 март и 1 април в Братислава, посочват от родното Министерство на земеделието в своя бюлетин за ОСП.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

 

Добави коментар