Предстои прием по две мерки на ПРСР през януари

Предстои прием по две мерки на ПРСР през януари
Две мерки се очаква да бъдат отворени през януари. Това е мярка 2.1.2 за консултантски услуги за малки земеделски стопани и мярка 4.1.2, която е за инвестиции в модернизирането на малки стопанства. Това е заложено в индикативната програма за приемите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), изготвена от министерството на земеделието и храните (МЗХ) за 2017 година.
 
По мярка 2.1.2 съфинансирането на дейности за предоставяне на индивидуални консултантски услуги във вид на консултантски пакети за малки земеделски стопани ще бъде до 100 процента.
 
Един стопанин ще може да получи средствата, които са еквивалентни на 1 500 евро за една година. Подаването на документи ще бъде преустановено през февруари. 
 
По другата мярка, която ще бъде отворена през настоящия месец – 4.1.2,  земеделските стопани ще получат съфинансиране между 60 и 80 на сто, а стойността на подадените проекти е с таван до 25 000 евро. Подаването на документи за нея също ще приключи следващия месец. 
Добави коментар