Пререгистрация на земеделските производители се прави до 25-ти март

  • 607
  • 0
  • Новини
Пререгистрация на земеделските производители се прави до 25-ти март

До 25 март всички стопани, които извършват земеделска дейност, отглеждат животни и са навършили 18 г., трябва да се пререгистрират като земеделски производители, съобщават от Областната служба „Земеделие и гори” – Велико Търново. Срокът важи само за онези производители, които са се регистрирали през предходни години.

Първоначална регистрация може да се извършва през цялата година, когато фермерът започне дейността си.  От областната дирекция “Земеделие и гори” напомнят, че регистрирането е необходимо, за да имат възможност стопаните да кандидатстват за финансово подпомагане по различните програми, които се отнасят за селското стопанство, като и по Програмата за развитието на селските райони, за пчеларството и др.

Анкетните карти с анкетния формуляр за регистрацията и пререгистрацията могат да се получат безплатно от Областна дирекция “Земеделие и гори” и от общинските земеделски служби по местоживеене.

Пререгистрацията на земеделските производители стартира от началото на новата година. До момента във великотърновската служба по земеделие и гори не отчитат спад в броя на регистрираните земеделци. В същото време обаче не са малко стопаните, които заявяват, че няма да се пререгистрират като земеделски произовдители заради повишаването на минималния осигурителен праг от 65 на 240 лв.