Презентация на CASE и Salford - село Горун, Април 2009

Презентация на CASE и  Salford - село Горун, Април 2009