Презентация на Claas и Amazone - Универсал НВГ

  • 03.07.2019 5:36
  • 4521
  • 0
  • Новини
Презентация на Claas и Amazone - Универсал НВГ

Презентация на Claas и Amazone - Универсал НВГ - 18.06.2010 г. в землището на Долна Оряховица.